Nationell verkstad för hållbara livsstilar 2017

15 nov - 16 nov 12:30 - 17:00

Sliperiet, Umeå

Här möts vi för att inspirera och dela erfarenheter om hur vi kan främja hållbara livsstilar.

Vi får också en inblick i hur de nordiska länderna arbetar med genomförandet av Agenda 2030 och det globala målet om hållbar konsumtion och produktion. Nationell verkstad för hållbara livsstilar vänder sig till dig som arbetar med hållbarhet och livsstilsfrågor i ett företag, en kommun, myndighet, ideell organisation eller som forskare. 

Deltagaravgift: 1 000 kronor exklusive moms.

Deltagaravgift för ideella organisationer: 500 kronor exklusive moms

Middag: 350 kronor exklusive moms. 

Årets nationella verkstad för hållbara livsstilar arrangeras av Umeå kommun och Sliperiet,Umeå universitet i samverkan med Naturvårdsverket. Verkstaden är en del i projektet Den koldioxidsnåla platsen som stöds av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

 • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

 • 2. Beskriv syftet med besöket ytterligare

 • 3. Fokusområde/områden för besöket?

 • 4. Förklara dina fokusområden

 • 5. Är du intresserad av att träffa företag? Om så är fallet, vilken typ av företag?

 • 6. Speciella önskemål

 • 7. Föredragna datum

 • 8. Förväntat antal deltagare

 • 9. Deltagarlista

  Deltagare #1

 • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

 • Namn

 • E-post

 • Meddelande

Kontakt