Nordic Fund Day

19 okt

London

Nordic Fund Day är ett event som kopplar samman startups med kompatibla investerare. Genom en grundlig urvalsprocess handplockas lovande startups med lösningar för smarta, gröna och levande städer och får presentera sin affärsidé för ett professionellt investerarnätverk.

Nordic Fund Day söker startups med lösningar inom:

 • Ytor och platser – smarta byggnader, arkitektur och stadsutveckling
 • Urban energi – användning, distribution och produktion av energi i urbana områden
 • Mobilitet – lösningar för blå och grön mobilitet
 • Kommunikation – teknologi för en smart och uppkopplad stad
 • Medborgarservice – teknologi för utbildning, samhälle och inkludering

Söker ni finansiering? Klicka här för att läsa mer om Nordic Fund Day!

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

 • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

 • 2. Beskriv syftet med besöket ytterligare

 • 3. Fokusområde/områden för besöket?

 • 4. Förklara dina fokusområden

 • 5. Är du intresserad av att träffa företag? Om så är fallet, vilken typ av företag?

 • 6. Speciella önskemål

 • 7. Föredragna datum

 • 8. Förväntat antal deltagare

 • 9. Deltagarlista

  Deltagare #1

 • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

 • Namn

 • E-post

 • Meddelande

Kontakt