Perspectives - Samhällsomvandling i norr

01 dec 08:30 - 15:00

Aula Nordica, Umeå universitet

Norra Sverige har viktiga förutsättningar för att kunna bidra till hela världens omställning bort från fossila bränslen. Till exempel har tillgången till grön energi och mineraler skapat en industriboom med megainvesteringar i batterifabriker och fossilfria stålproduktionsanläggningar. Även om detta ses som en potentiell lösning på globala utmaningar orsakade av klimatförändringar, utlöser utvecklingen sociala och ekonomiska utmaningar.

I detta heldagsevent, som är öppet för alla intresserade, samlas forskare och representanter för industri, myndigheter, offentlig sektor och civilsamhället med intresse av att dela perspektiv och utarbeta lösningar för aktuella utmaningar för utveckling, främst med sikte på Norden, men förstås även för andra regioner. 

Klicka här för mer information och anmälan till Perspectives - Samhällsomvandling i norr!

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

  • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

  • 3. Fokusområde/områden för besöket?

  • 9. Deltagarlista

    Deltagare #1

  • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

Kontakt