Pitch & meet för hållbarhetsutmaning

30 sep 09:00 - 12:00

Via Zoom

Energikontor i Norrs projekt Sustainable Business Bridge bjuder in till ett första "pitch & meet", en mötesplats för att matcha ihop hållbarhetsutmaningar med möjliga lösningar och skapa fler affärer. Den 30 september presenterar E.ON utmaningen de vill ha hjälp att lösa; självantändning i biomassalager och hur dessa bränder ska kunna detekteras innan brand uppstår. Sustainable Business Bridge söker företag som kan leverera lösningar eller företag med liknande utmaningar som vill lyssna på lösningspitchar.

E.ON presenterar hållbarhetsutmaningen ”Självantändning i biomassalager - hur detektera innan brand uppstår” och innovativa företag pitchar sina lösningsförslag.

Anmälan
Länk till anmälan hittar du här. Det är kostnadsfritt att delta och din anmälan behöver vi senast 29 september.

Utmaning
När biobränsle läggs på hög ökar risken för spontanantändning, icke önskvärd antändning av biobränsle. Självantändning är en utmaning för alla verksamheter som handhar fasta biomassalager då det alltid finns en risk för spontanantändning.

Dessa är uppskattningsvis förknippade med kostnader på totalt ca 300 MSEK per år. Även miljöaspekten är viktig att väga in då det är stora volymer som förbränns okontrollerat. Läs mer om E.ONs utmaning här.

Ett event intressant för:

 • företag med liknande utmaningar
 • företag som har lösningsidéer och är intresserade av att få pitcha vid senare tillfälle
 • energibolag, pappersmassabruk, skogsbolag, renhållningsstationer
 • forskare och studenter

 

 

 

 

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

 • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

 • 2. Beskriv syftet med besöket ytterligare

 • 3. Fokusområde/områden för besöket?

 • 4. Förklara dina fokusområden

 • 5. Är du intresserad av att träffa företag? Om så är fallet, vilken typ av företag?

 • 6. Speciella önskemål

 • 7. Föredragna datum

 • 8. Förväntat antal deltagare

 • 9. Deltagarlista

  Deltagare #1

 • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

 • Namn

 • E-post

 • Meddelande

Kontakt