Politiken för gestaltad livsmiljö och attraktiva städer

21 jan 09:00 - 12:00

Digitalt

Region Västerbotten bjuder in till ett halvdagsseminarium gällande politikområdet Gestaltad livsmiljö med bland andra Riksarkitekt Helena Bjarnegård som kommer tala om helhetssyn på våra byggda miljöer och Agenda 2030. Andra talare är Hanna Erixon Aalto och Ania Öst, forskare KTH samt Caroline Stigsdotter från Boverket för att nämna några.

Konst, design och arkitektur angår oss alla och påverkar vår omgivning - inifrån och u. Hur vi bygger, i vilka material, hur livet gestaltas mellan husen och hur våra parker och torg påverkar människor fundamentalt. Vikten av en hög kompetens, kunskap och forskning och utveckling inom området är inte bara ett ekonomiskt instrument för hållbar tillväxt utan även grunden för en plats där människor vill leva och verka.

Läs programmet här!

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

  • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

  • 3. Fokusområde/områden för besöket?

  • 9. Deltagarlista

    Deltagare #1

  • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

Kontakt