Seminarserien Resurssmart industri del 1: Resurs-/energioptimering i processer

24 feb 08:30 - 12:00

Digitalt

Seminarium om resurs-/energioptimering i processer som framställer eller använder termisk energi.

För att klara klimatmålen behöver Sverige ställa om till en mer cirkulär och biobaserad ekonomi och det finns stora förhoppningar om att skogsindustrin skall stå för ett stort bidrag. Förutom att leverera dagens produkter, ska den även kunna leverera mer fasta och flytande biobränslen, olika former av drivmedel för landtransport, sjötransport och flyg, kemikalier, plaster, textilier och kompositer.

På seminariet får du som är verksam inom industrin eller energibolag träffa entreprenörer och forskare som utvecklar framtidens tekniska lösningar med relativt hög mognadsgrad, det vill säga tekniker som är redo att demonstreras i pilot- eller industriell skala, samt lösningar som implementeras redan idag.

Under seminariet får du inspiration och kunskap, möjlighet att delta i en matchmaking mellan lösningsägare och behovsägare, samt information om finansieringsmöjligheter. Flera företag har redan anmält intresse för att medverka.

Läs mer och anmäl dig här!

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

 • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

 • 2. Beskriv syftet med besöket ytterligare

 • 3. Fokusområde/områden för besöket?

 • 4. Förklara dina fokusområden

 • 5. Är du intresserad av att träffa företag? Om så är fallet, vilken typ av företag?

 • 6. Speciella önskemål

 • 7. Föredragna datum

 • 8. Förväntat antal deltagare

 • 9. Deltagarlista

  Deltagare #1

 • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

 • Namn

 • E-post

 • Meddelande

Kontakt