Skogsnäringens färdplan för fossilfri konkurrenskraft

14 apr 13:00 - 14:20

Online

Tillsammans med Skogsindustrierna och Skogstekniska Klustret bjuder Bioekonomi i Norr in till en digital presentation och dialog kring skogsnäringens färdplan för fossilfri konkurrenskraft.

Vad innebär Färdplanen för oss? Magnus Berg är talesperson för näringspolitik och fossilfrihet på Skogsindustrierna och kommer att berätta mer.

Tillsammans kommer vi också att diskutera:
Hur kan vi realisera färdplanen?
Hur kan bioekonomin leverera på de nationella och de globala målen?
På vilket sätt kan vi bidra till att förverkliga målen?

Agenda

Presentation Skogsnäringens färdplan för fossilfri konkurrenskraft, Magnus Berg
Workshop
Paus/mingel/kaffe
Sammanfattning och diskussion
Avslut

Det här är den andra presentationen och dialog kring färdplanerna som arrangeras av aktörer i norra Sverige som arbetar för fossilfrihet och bioekonomi; Bioekonomi i norr.

Bioekonomi i norr:
Bio4Energy - BioFuel Region - North Sweden Cleantech - Piteå Science Park - RISE Processum – Skogstekniska Klustret

Länk till anmälan

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

 • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

 • 2. Beskriv syftet med besöket ytterligare

 • 3. Fokusområde/områden för besöket?

 • 4. Förklara dina fokusområden

 • 5. Är du intresserad av att träffa företag? Om så är fallet, vilken typ av företag?

 • 6. Speciella önskemål

 • 7. Föredragna datum

 • 8. Förväntat antal deltagare

 • 9. Deltagarlista

  Deltagare #1

 • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

 • Namn

 • E-post

 • Meddelande

Kontakt