Studiebesök till Tammerfors med Bothnia Green Energys DC-pilot

12 dec 00:00 - 00:00

Tammerfors, Finland

Bothnia Green Energy är ett projekt som syftar till att ta vara på de nya förutsättningar som skapats för företag och organisationer i Kvarkenregionen att utveckla och sälja framtidens hållbara energilösningar. Inom projektet genomförs ett antal piloter, där en av dessa handlar om att utreda och ta vara på möjligheterna som likströmsnätverk ger.

Numera baserar sig både produktion och konsumtion av elektriciteten alltmer på likström, som sedan omvandlas till växelström enbart för överföringen, för att sedan likriktas igen till likström innan förbrukningspunkten. I vår pilot utreder vi i vilken skala det kunde finnas möjligheter att lämna bort växelströmsfasen för att överföra energin som enbart likström.

För att få inspiration och ta del av erfarenheter arrangeras en endags studieresa till Tammerforsregionen. Studiebesöket är öppet även för övriga företag som finner upplägget med nyttjande av likström intressant.

Program

05:17-07:51 Tåg Kareby – Tammerfors Transport från tågstationen till DC One i Pirkkala

08:30-10:00 Besök hos DC One Transport till Ylöjärvi

10:30-11:15 Lunch vid Aitoleipä i Ylöjärvi

11:15-12:45 Besök hos Merus Power Transport till Lempäälä

13:15-14:30 Besök hos Lempäälän energia. Transport till tågstationen

15:02-17:47 Tåg Tammerfors-Karleby 

 

Studiebesöket är kostnadsfritt men transport till Tammerfors bekostas av deltagarna. Begränsat antal platser och anmälan sker senast 4 december till jenny.akermark@umea.se

Bothnia Green Energy finansieras och genomförs av EU-programmet Interreg Aurora, Concordia, Herrfors, Karleby Energi, Karleby stad, KOSEK, Kvarkenrådet EGTS, Lapplands landskapsförbund, Region Västerbotten, Region Västernorrland, Skellefteå kommun, Skellefteå Kraft, Skellefteå Science City, Teknologicenter Merinova, Umeå Energi, Umeå kommun, Vasa Elektriska, Vasa stad, Vasaregionens Utveckling VASEK, Örnsköldsviks kommun, Övik Energi.

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

  • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

  • 3. Fokusområde/områden för besöket?

  • 9. Deltagarlista

    Deltagare #1

  • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

Kontakt