Världskonferensen om klimatförändringar och hållbarhet

01 sep - 03 sep

Frankfurt, Tyskland

Världskonferensen om klimatförändringar och hållbarhet (Climate Week 2022) med temat Advancing the Global efforts on Climate Transparency, erbjuder ett tvärvetenskapligt forum för diskussion om effekterna av klimatförändringar och global uppvärmning i det globala sammanhanget. Denna konferens är det främsta globala forumet för multilateral diskussion om klimatförändringsfrågor och har ett otroligt hektiskt schema.

Climate Week 2022 kommer att samla en rad viktiga aktörer från institutioner, regeringar, städer och samhällen, den privata sektorn och det civila samhället, inklusive unga sinnen, från hela världen, för att göra världen mer klimattålig.

Klicka här för att läsa mer om Världskonferensen om klimatförändringar och hållbarhet!

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

 • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

 • 2. Beskriv syftet med besöket ytterligare

 • 3. Fokusområde/områden för besöket?

 • 4. Förklara dina fokusområden

 • 5. Är du intresserad av att träffa företag? Om så är fallet, vilken typ av företag?

 • 6. Speciella önskemål

 • 7. Föredragna datum

 • 8. Förväntat antal deltagare

 • 9. Deltagarlista

  Deltagare #1

 • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

 • Namn

 • E-post

 • Meddelande

Kontakt