30 miljoner utlyses till lösningar som främjar cirkulär produktanvändning

RE:Source utlyser 30 miljoner till projekt som vill utveckla eller demonstrera lösningar som kan bidra till cirkulär produktanvändning. Ansökningen är öppen till 2 mars och finansieras med stöd av Energimyndigheten, Formas och Vinnova.

RE:Source eftersöker innovativa lösningar som främjar cirkulär produktanvändning. Projekten ska bidra med hållbara materialanvändning genom att möjliggöra eller stärka cirkulära affärsmodeller baserade på cirkulär produktanvändning, produkten ska behålla sin funktion och värde över längre tid och kunna användas effektivt och cirkulärt. Lösningar som till stor del är baserade på innovativa affärsmodeller och/eller tillämpningar av digitalisering/artificiell intelligens är särskilt efterfrågade.

Cirkulär produktanvändning kan möjliggöras genom till exempel funktionsförsäljning, cirkulära affärsmodeller och cirkulär produktdesign, dvs att utforma produkter så de kan tillverkas utan farliga ämnen, av återvunnet material och komponenter eller för att användas länge och cirkulärt.

Hur stort stöd och vem kan söka?

Det högsta tillåtna stödet är två miljoner kronor per innovationsprojekt och fyra miljoner kronor för demonstrationsprojekt.

Alla aktörer som passar in på ovanstående beskrivning kan söka, till exempel företag, offentlig sektor, universitet, högskolor etc.

Har du en innovativ lösning som främjar cirkulär produktanvändning och vill veta mer? RE:Source anordnar två webinarium, 14/1 och 4/2, där du får möjlighet att ställa frågor.

Läs mer om utlysningen och anmäl dig till webinarium här!

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

 • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

 • 2. Beskriv syftet med besöket ytterligare

 • 3. Fokusområde/områden för besöket?

 • 4. Förklara dina fokusområden

 • 5. Är du intresserad av att träffa företag? Om så är fallet, vilken typ av företag?

 • 6. Speciella önskemål

 • 7. Föredragna datum

 • 8. Förväntat antal deltagare

 • 9. Deltagarlista

  Deltagare #1

 • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

 • Namn

 • E-post

 • Meddelande

Kontakt