Nyheter

Vi verkar för en mer jämställd Kvarkenregion

I Norden har vi kommit långt när det gäller jämställdhet och mycket arbete pågår för att jämställdhet ska vara en självklarhet och obestridlig grundläggande rättighet. Men för att stärka den regionala attraktionskraften med attraktiva, moderna och hållbara företag och arbetsplatser behöver vi proaktivt ta jämställdhetsarbetet till nästa nivå inom näringslivet. Därför vill vi gå i bräschen för en mer jämställd Kvarkenregion.

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

  • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

  • 3. Fokusområde/områden för besöket?

  • 9. Deltagarlista

    Deltagare #1

  • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

Kontakt