Nyheter

Nytt projekt, nya möjligheter för regionens företag

I förra veckan meddelades det glädjande beskedet att projektet ”Innovationskraft för grön omställning” beviljades finansiering från Tillväxtverket. Det skapar möjligheter för små och medelstora företag att få stöd i att utveckla sitt innovationsarbete och ta vara på de affärsmöjligheter som kommer med den gröna industriella omställningen och i och med detta välkomnar North Sweden Cleantech två nya samverkansparter.

Utlysning: Innovativa Impact Startups höst 2023

Vinnova vill stötta bolag som inte bara jobbar med hållbarhet på ett ansvarsfullt sätt utan där hela affärsidén är att bidra till att lösa en global samhällsutmaning. Är ni ett nystartat innovativt aktiebolag vars affärserbjudande syftar till att skapa mätbara positiva effekter på någon av de globala samhällsutmaningarna? Är er affärsmodell även skalbar, kan erbjudandet Innovativa Impact Startups vara något för er.

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

  • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

  • 3. Fokusområde/områden för besöket?

  • 9. Deltagarlista

    Deltagare #1

  • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

Kontakt