Nyheter

Nytt projekt, nya möjligheter för regionens företag

I förra veckan meddelades det glädjande beskedet att projektet ”Innovationskraft för grön omställning” beviljades finansiering från Tillväxtverket. Det skapar möjligheter för små och medelstora företag att få stöd i att utveckla sitt innovationsarbete och ta vara på de affärsmöjligheter som kommer med den gröna industriella omställningen och i och med detta välkomnar North Sweden Cleantech två nya samverkansparter.

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

  • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

  • 3. Fokusområde/områden för besöket?

  • 9. Deltagarlista

    Deltagare #1

  • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

Kontakt