Nyheter

Nytt arbetssätt ska bidra till fler affärer i Kvarkenregionen

Ett team med affärsutvecklare i Skellefteå, Umeå, Vasa och Örnsköldsvik, genom projektet Cleantech Kvarken, ska pröva ett helt nytt arbetssätt som stödjer affärskontakter inom energi- och miljö i Kvarkenregionen. Affärsutvecklare från svenska sidan kommer att finnas på plats i Vasa och möta finska företag under ett par dagar varje månad och vice versa. Tanken är att starta upp arbetet redan i oktober i år.

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

  • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

  • 3. Fokusområde/områden för besöket?

  • 9. Deltagarlista

    Deltagare #1

  • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

Kontakt