Nyheter

”Vi kommer bli nästa Norge” – framtidsspaningar under Bioekonomiriksdagen

Den svenska skogen har fördubblats på mindre än 100 år, och Sverige är världsledande inom hållbart skogsbruk. Under Bioekonomiriksdagen diskuterades hur de skogliga resurserna bör nyttjas på bästa sätt. I norra Sverige finns kompetens och råvara, vilket Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister, lyfte genom att belysa goda exempel som trähusbyggande i Skellefteå och bioraffinaderiet i Örnsköldsvik. 

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

  • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

  • 3. Fokusområde/områden för besöket?

  • 9. Deltagarlista

    Deltagare #1

  • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

Kontakt