Nyheter

Grönskande städer är målet för Vertisà

Växtlighet bidrar med att rena luften, sänka koldioxidhalter, öka trivsel och trygghet. Grönt är med andra ord skönt. I städer som växer blir det horisontella utrymmet för växtlighet mindre och det enda sättet att öka grönskan i staden är genom vertikala odlingar. Det Umeåbaserade företaget Vertisà erbjuder därför vertikala trädgårdar för både inomhus- och utomhusmiljöer, med lokal fauna som lockar lokala insekter och skapar ett lokalt ekosystem. En vinst både för ögat och miljön.

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

  • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

  • 3. Fokusområde/områden för besöket?

  • 9. Deltagarlista

    Deltagare #1

  • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

Kontakt