Nyheter

Innovationsbolag med rötter i Örnsköldsvik beviljas 22,7 miljoner SEK från Energimyndigheten

C-Green Tehcnology AB har sedan tidigare en HCT pilot tillsammans med Processum i Örnsköldsvik för energisnål omvandling av slam till biobränsle. Energimyndigheten har nu beviljat stöd för byggandet av en fullskalig anläggning tillsammans med Stora Enso i Finland. -Anläggningen byggs i Örnsköldsvik och väntas tas i drift under 2019. Om det slår väl ut är förutsättningarna för storskalig tillverkning och export mycket goda berättar C-Greens VD Erik Odén för North Sweden Cleantech.

Avfallstrappans upphovsman: Världen behöver uppdaterad trappa

Avfallstrappan är fortfarande viktig – men den behöver förnyas för att fungera i en cirkulär ekonomi, inte minst när det gäller energiutvinning och deponering av avfall. Det anser holländaren Ad Lansink, mannen bakom modellen som i decennier har styrt hur avfall hanteras i hela västvärlden. Nu besöker han Sverige på miljöföretaget Ragn-Sells inbjudan och samtalar med beslutsfattare om hur en cirkulär version av trappan kan se ut.

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

  • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

  • 3. Fokusområde/områden för besöket?

  • 9. Deltagarlista

    Deltagare #1

  • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

Kontakt