Nyheter

Norra Sverige utvecklar samarbetet med fem strategiska innovationsprogram

Samverkan stod högt på agendan när North Sweden Cleantech bjöd in representanter för de strategiska innovationsprogrammen och aktörer från regionen till en digital träff. De fem innovationsprogrammen – Viable Cities, IoT Sverige, Drive Sweden, Bioinnovation och RE:Source -som deltog fick lyssna på planerna för den cirkulära ekonomin i Umeå kommun, satsningen på Framtidens hållbara industrimiljöer och Northvolts etablering och de möjligheter och utmaningar Skellefteå står inför.

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

  • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

  • 3. Fokusområde/områden för besöket?

  • 9. Deltagarlista

    Deltagare #1

  • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

Kontakt