​Anta miljöutmaningen – följ med till Köpenhamn

Singapore vill bli en mer hållbar stad, men behöver hjälp. Helsingfors söker idéer för framtidens boendemiljö och Stavanger är inne på sensorer i stadsmiljö som ska hjälpa medborgarna. På Nordic Clean Energy Week deltar även Umeå kommun med en miljöutmaning.

Singapore vill bli en mer hållbar stad, men behöver hjälp. Helsingfors söker idéer för framtidens boendemiljö och Stavanger är inne på sensorer i stadsmiljö som ska hjälpa medborgarna.

Nu finns chansen för regionala bolag att följa med till Köpenhamn och jobba internationellt. Det handlar om Nordic Clean Energy Week som arrangeras i Malmö och Köpenhamn i slutet av maj. Som en del i programmet matchas internationella utmaningar för hållbar stadsutveckling med företag som anmält sig för att bidra med idéer och lösningar.

På Nordic Clean Energy Week deltar även Umeå kommun med en miljöutmaning.

– Det finns ett stort kunnande i vår region som skulle vara till nytta globalt, säger Susanne W Lindström, projektledare för internationella affärer på North Sweden Cleantech.

Det finns möjlighet för regionala bolag att följa med till Köpenhamn och bidra med innovativa idéer och lösningar till de globala utmaningarna som presenteras på konferensen.

– Här finns verkligen en chans för bolagen att göra avtryck på det internationella planet och knyta kontakter. Det är ett väldigt bra fönster för att marknadsföra sitt företag eller innovation, så jag hoppas att många ser möjligheterna och vill följa med, säger Susanne.

På Nordic Clean Energy Week, som hålls mellan 21–25 maj i Köpenhamn och Malmö, har varje deltagande stad på förhand presenterat en utmaning man vill ha hjälp med . Det kommer i sin tur att matchas med företag från olika delar av världen som besitter kompetens inom hållbara lösningar. Här möts offentlig sektor och dess partners med 400 internationella gäster från näringslivet för att jobba tätt i workshops.

Umeå kommun har arbetat aktivt med gröna omställningar i stadsmiljö, som elbussar och utbyggda cykelbanor, men vill öka det hållbara resandet och på det temat är Umeås utmaning formulerad.

– Det är ett spännande upplägg och det passar oss som normalt jobbar med upphandlingar. Alla städer har mobilitetsutmaningar, men ingen sitter på lösningen och därför vet vi inte vad vi ska upphandla. Under konferensen hoppas jag att det dyker upp flera konkreta idéer eller förslag på innovationer som vi kan ta till oss, säger Carina Aschan, projektledare för universitetsstaden Smart City på Umeå kommun.

North Sweden Cleantech är en regional innovations- och exportplattform för grön teknik, ren energi och hållbara lösningar från Västerbotten och Örnsköldsvik. Intresserade företag kontaktar Maria Klintenäs på North Sweden Cleantech för mer information eller registrerar sig direkt på solutionsforcities.com/sign-up.

 

Foto: Nick Karyounis

 

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

 • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

 • 2. Beskriv syftet med besöket ytterligare

 • 3. Fokusområde/områden för besöket?

 • 4. Förklara dina fokusområden

 • 5. Är du intresserad av att träffa företag? Om så är fallet, vilken typ av företag?

 • 6. Speciella önskemål

 • 7. Föredragna datum

 • 8. Förväntat antal deltagare

 • 9. Deltagarlista

  Deltagare #1

 • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

 • Namn

 • E-post

 • Meddelande

Kontakt