Envigas skapar värde av restprodukter

Strax utanför Skellefteå, i Bureå, ligger Envigas R&D-verksamhet som utvecklar processer för pyrolys av biomassa. Tekniken bygger på att biomassa matas in i en reaktor under förhöjd temperatur och utan tillgång till syre, vilket omvandlar det organiska materialet till bio-carbon, bio-olja och en pyrolysgas.

Biomassa i form av sågspån, kutterspån och bark från skogsindustrin, eller jordbruksrester från skörden har historiskt deponerats, komposterats eller eldats upp. I vissa fall har det inneburit en kostnad för producenten att bli av med avfallsproblemet.

Envigas erbjuder ett miljövänligt och ekonomiskt alternativ för att skapa högre värden av restprodukter.  Bolaget avser att bygga, äga och drifta processanläggningar som konverterar biomassa så som restprodukter till bio-carbon, bio-olja och en syngas. Processen är väl beprövad med ett 40-tal installationer runt om i världen, men ingen i Skandinavien. Envigas har just driftsatt en första demoanläggning i Bureå, strax söder om Skellefteå, och planerar att bygga många fler i takt med ökad efterfrågan på produkterna.

Bio-carbon kan ersätta fossilt kol i praktiskt taget alla applikationer. Som reduktionsmaterial för den metallurgiska industrin, som fodertillskott och jordförbättring inom jordbruket och som insatsvara i  carbon black istället för fossil olja till gummi, plaster och som toner i laserskrivare.

Bio-olja kan ersätta vanlig fossil olja som bränsle eller konverteras till en bio-crude oil och är då en insatsvara för raffinaderiet när de producerar jetfuel, diesel eller bensin.

Syngasen kan eldas i en panna, energi-innehållet är ca hälften av naturgas, men syngasen kan också konverteras till metanol eller väte om man vill öka värdet.

Under 2018 och början på 2019 har det hänt mycket i Envigas. I början på 2018 fattade man beslutet att bygga en första demonstrationsanläggning i Bureå utanför Skellefteå. Anläggningen driftsattes i början på 2019. Härnäst kommer man inom kort att fatta beslut gällande en större produktionsanläggning. Till det projektet har man redan beviljats ett stöd ifrån Klimatklivet på 22,3 MSEK. Den kommande produktionsanläggningen ska förse den metallurgiska industrin med bio-carbon istället för fossilt kol, liksom producera bioolja till biodrivmedel.

Envigas använder sig av en cirkulär affärsmodell och hel- eller deläger sina pyrolysanläggningar.

 

Text: Maria Klintenäs och Tobias Brink

Bild: Maria Klintenäs

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

 • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

 • 2. Beskriv syftet med besöket ytterligare

 • 3. Fokusområde/områden för besöket?

 • 4. Förklara dina fokusområden

 • 5. Är du intresserad av att träffa företag? Om så är fallet, vilken typ av företag?

 • 6. Speciella önskemål

 • 7. Föredragna datum

 • 8. Förväntat antal deltagare

 • 9. Deltagarlista

  Deltagare #1

 • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

 • Namn

 • E-post

 • Meddelande

Kontakt