Lyckat samarbete med Finland blir showcase i EU

Interreg Botnia-Atlantica har valt ut North Sweden Cleantechs samarbetsprojekt med Vasaregionen, Cleantech Kvarken att bli ett av tre showcase-projekt som läggs upp i Europakommissionens databas.

Ett partnerskap bestående av näringslivsstödjande aktörer i Umeå, Vasa och Örnsköldsvik såg en stor potential i att samarbeta för fler affärer mellan cleantechföretag inom Kvarkenregionen. Det var så idén till projektet Cleantech Kvarken väcktes och efter tre år har projektet förverkligats med mycket positiva resultat.

Cleantech Kvarkens mötesplatser och samverkansplattformar har skapat gränsöverskridande samarbete och kunskapsöverföring mellan företag, energibolag, VA-bolag, städer och kommuner inom Kvarkenregionen. För cleantechföretagen har det skapats nya möjligheter att mötas, samverka och göra affärer med företag på andra sidan av Kvarken. Projektet har gjort det möjligt för 200 företag att delta i en gemensam företags-katalog, vid mässor, matchmaking och affärsmöten. Projektet har på så sätt utvecklat handeln mellan länderna inom programområdet och överbryggt många av de vanligaste svårigheterna i gränsöverskridande affärssamarbeten, något som lett till ökade affärsmöjligheter för de deltagande företagen.

- Det är så glädjande att sekretariatet för Botnia-Atlanticaprogrammet uppfattar Cleantech Kvarken som ett mycket bra projekt som man nu vill visa upp som förebild för Kommissionen, säger Peter Hedman, projektledare för Cleantech Kvarken. Det viktigaste är givetvis att deltagande företag har upplevt konkret affärsnytta. Och ett tydligt tecken på det är att hela 97% av de deltagande företag vill fortsätta samarbetet.

Projektet Cleantech Kvarken pågick mellan 2015-2018 och var till 60 % finansierat av den Europeiska regionala utvecklingsfonden inom programmet Interreg Botnia-Atlantica. Övriga finansiärer var Region Västerbotten, Umeå kommun, Umeå Energi, Örnsköldsvik kommun, Österbottens Förbund, Vasaregionens Utveckling AB (VASEK) och Vasa stad.

Cleantech Kvarken är som sagt slut, men samarbetet med Finland fortsätter. Partnerskapet har utökats med parter i Skellefteå och Karleby och tar nu nästa steg i och med projektet Future Cleantech Solutions. Det syftar till att små och medelstpra företag ska kunna dra nytta av de konkreta affärs- och samarbets-möjligheter som följer av de nya etableringar och investeringar som genomförs på båda sidor av Kvarken.

 

Text och bild: Maria Klintenäs

 

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

 • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

 • 2. Beskriv syftet med besöket ytterligare

 • 3. Fokusområde/områden för besöket?

 • 4. Förklara dina fokusområden

 • 5. Är du intresserad av att träffa företag? Om så är fallet, vilken typ av företag?

 • 6. Speciella önskemål

 • 7. Föredragna datum

 • 8. Förväntat antal deltagare

 • 9. Deltagarlista

  Deltagare #1

 • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

 • Namn

 • E-post

 • Meddelande

Kontakt