North Sweden Cleantechs projekt sticker ut

North Sweden Cleantech etablerades för 3 år sedan och har sedan dess skapat en hub som stödjer ca 100 företag inom cleantechområdet. Nu har hubben fått fortsatt stöd från tillväxtverket genom beviljad ansökan till projektet North Sweden Cleantech – Framtidens klimatsmarta innovationsplats. Projektets totala budget är 27 miljoner kr över 3 år.

- Vi är mycket glada över att få fortsatt stöd till hubbens utveckling. Genom North Sweden Cleantech vill vi stimulera utvecklingen inom klimatsmart innovation, vilket både kan främja tillväxten i regionen och bidrar till minskad klimatpåverkan, säger North Sweden Cleantechs verksamhetsledare Susanne W Lindström.

North Sweden Cleantech - Framtidens klimatsmarta innovationsplats är ett projekt med målet att under 2019-2022 öka innovationsverksamheten i små och medelstora företag och stärka utvecklingen av innovationsstödjande system och miljöer inom cleantechområdet. De olika utvecklingsområdena som hubben kommer att fokusera på är - förnybar energi, smarta hållbara städer och bioekonomi, vilket är tre viktiga styrkeområden för regionen. 

- Vi vill att regionen tar ökad position globalt som en plats med hög kompetens och innovationsförmåga, samt en viktig plats för att uppnå de globala målen, säger Susanne W Lindström. 

Kompetensspridning i Umeå kommer att arbeta tillsammans med Skellefteå Science City, Uminova Innovation, Arctic Business Incubator och RISE Processum, för att tillsammans stärka regionens utveckling av klimatsmarta innovationer .

Projektet har starkt stöd från Skellefteå, Umeå, Örnsköldsvik kommuner, de kommunala bolagen Skellefteå Kraft, Umeå Energi, VAKIN, Bostaden och Umeå Kommunföretag och Region Västerbotten, som har tillgångar, kompetens och resurser som skapar en stor tillväxt- och utvecklingspotential inom cleantechområdet.

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

 • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

 • 2. Beskriv syftet med besöket ytterligare

 • 3. Fokusområde/områden för besöket?

 • 4. Förklara dina fokusområden

 • 5. Är du intresserad av att träffa företag? Om så är fallet, vilken typ av företag?

 • 6. Speciella önskemål

 • 7. Föredragna datum

 • 8. Förväntat antal deltagare

 • 9. Deltagarlista

  Deltagare #1

 • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

 • Namn

 • E-post

 • Meddelande

Kontakt