Samtalsserien om ärliga, öppna samtal

Upplever du också att det känns svårt just nu? Future Cleantech Solutions bjuder in till att lyssna till en samtalsserie som kan ge andrum. Många inom näringslivet känner stress och oro på grund av situationen som världen befinner sig i just nu.

Följande webinarserie riktar sig till dig som är i den privata eller offentliga sektorn, du som är företagare, anställd, arbetsledare, du som är permitterad eller arbetssökande. Du kan känna dig välkommen från alla delar av näringslivet!

Under lunchtid tre torsdagar framöver kommer vi att ha korta intensiva samtal med personer som kan hjälpa oss att få inblick i hur vi hanterar den här situationen på bästa sätt. 

28 maj Ulrika Sundqvist,

Ulrika är socionom, yoga, mindfullness och compassion lärare

Ett ärligt, öppet samtal
om ett hållbart förhållningssätt till livet

Läs mer om Ulrika här och anmäl dig till samtalet här. 

4 juni Marica Lassus och Peter Höckert

Marica är LMI ledarutvecklare och Peter ledar- och affärscoach. 

Ett ärligt, öppet samtal
om att hitta sin inre kraft

Läs mer om Marica här, Peter här och anmäl dig till samtalet här. 

11 juni Johanna Engström

Johanna är jämställdhetskonsult och grundare Vkna!

Ett ärligt, öppet samtal
om att skapa hållbara arbetsplatskulturer

Läs mer om Johanna här och anmäl dig till samtalet här.


För mer information kontakta moderator:
Jon Moraeus, Näringslivsutvecklare i Örnsköldsvik / Mental coach, jon.moraeus@ornskoldsvik.se 

Tanken är att samtala kring ämnet men också få ge er lyssnare information om vem man kan kontakta när behov finns. Ert deltagande kommer vara helt anonymt och även era frågor under webinariet. Vi hoppas att ni kommer att få med verktyg för att bemöta de tankar och känslor som många av oss bär på just nu. Anmäl dig redan idag!

Eventet arrangeras genom projektet Future Cleantech Solutions finansierat av Interreg Botnia-Atlantica, Österbottens förbund, KOSEK, Teknologicenter Merinova, VASEK, Vasa stad, Region Västerbotten, Region Västernorrland, Skellefteå kommun, Skellefteå Kraft, Umeå Energi, Umeå kommun och Örnsköldsviks kommun. Projektets syfte är att öka näringslivssamarbete och konkret informationsutbyte i Kvarkenregionen.

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

 • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

 • 2. Beskriv syftet med besöket ytterligare

 • 3. Fokusområde/områden för besöket?

 • 4. Förklara dina fokusområden

 • 5. Är du intresserad av att träffa företag? Om så är fallet, vilken typ av företag?

 • 6. Speciella önskemål

 • 7. Föredragna datum

 • 8. Förväntat antal deltagare

 • 9. Deltagarlista

  Deltagare #1

 • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

 • Namn

 • E-post

 • Meddelande

Kontakt