Umebornas klimatavtryck från konsumtion kartlagd

Som en av de första kommunerna i Sverige har Umeå Kommun undersökt invånarnas konsumtion och hur den påverkar klimatet. Syftet är att få en bättre bild av nuläget och en möjlighet att följa utvecklingen i Umeå över tid skriver Umeå kommun i sitt pressmeddelande.

Olika livsstilars påverkan på klimatet lyfts allt oftare i klimatdebatten. För att få en bättre kunskap om läget i Umeå genomförde klimatprojektet Den koldioxidsnåla platsen under våren 2018 en enkätundersökning av konsumtionsvanorna i Umeå med svar från totalt 1 475 personer i åldrarna 20–84 år som nu sammanställts.

Konsumtionsvanerapporten som Stockholm Environment Institute (SEI) har tagit fram i samarbete med Den koldioxidsnåla platsen har identifierar ett antal fokusområden med hög klimatpåverkan som är prioriterade att adressera:

 • Resande > flygresande och bilanvändning
 • Livsmedel > kött och mejeriprodukter samt matsvinn
 • Boende > energianvändning
 • Kläder och prylar > möbler och kläder

- En förändrad konsumtion på de här områdena skulle minska Umeåbornas klimatavtryck kraftigt, säger Katarina Axelsson, forskare vid SEI.

-Undersökningen ger oss intressant kunskap om förutsättningarna här i Umeå. Till exempel ser vi att unga äter mer växtbaserad kost jämfört med äldre som äter mer kött. Det ger hopp inför framtiden, säger Anna Gemzell från klimatprojektet Den koldioxidsnåla platsen.

 

Läs hela pressmeddelandet från Umeå kommun här->

Ladda ner konsumtionsvanerapporten här->

Läs mer om Den koldioxidsnåla platsen här->

Foto: Maria Klintenäs

 

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

 • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

 • 2. Beskriv syftet med besöket ytterligare

 • 3. Fokusområde/områden för besöket?

 • 4. Förklara dina fokusområden

 • 5. Är du intresserad av att träffa företag? Om så är fallet, vilken typ av företag?

 • 6. Speciella önskemål

 • 7. Föredragna datum

 • 8. Förväntat antal deltagare

 • 9. Deltagarlista

  Deltagare #1

 • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

 • Namn

 • E-post

 • Meddelande

Kontakt