Världens hållbarhetsutmaningar

Sustanaible Urban Solutions conference arrangerades den 23 maj i Köpenhamn. Konferensen fokuserade på hur städer kan spela en avgörande roll i att driva utvecklingen av ett hållbart samhälle och bekämpa klimatförändringarna. På plats fanns bland andra Maria Klintenäs som representerade North Sweden Cleantech.

Programmet inleddes med inspirerande talare som Anne Skovbro och Mark Watts för att sedan fortsätta med workshop. Elva städer från olika delar av världen har skickat in sina hållbarhetsutmaningar. Deltagarna vid konferensen diskuterade och resonerade kring utmaningarna för att avslutningsvis formulera lösningar. Utmaningarna kunde se väldigt olika ut, Singapores utmaning handlade exempelvis om att förse sin population med lokalt odlad mat trots sin mycket begränsade yta. Helsingfors önskar bygga en så smart stadsdel att de kan spara in en timme om dagen till stadsdelens invånare. Umeå vill få en större del av sina invånare att ta bussen istället för bilen framförallt gällande korta resor inne i staden.

Sedan anordnades även ett hackaton där studenter från hela världen deltog för att under 12 timmar arbeta i små grupper med att försöka komma på lösningar till städernas problem.

- Olika typer av nudging, alltså verktyg som kan användas för att främja beteenden som är till nytta för enskilda individer eller för samhället som helhet, var kanske det mest heta samtalsämnet under dagen, säger Maria Klintenäs, North Sweden Cleantech.

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

 • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

 • 2. Beskriv syftet med besöket ytterligare

 • 3. Fokusområde/områden för besöket?

 • 4. Förklara dina fokusområden

 • 5. Är du intresserad av att träffa företag? Om så är fallet, vilken typ av företag?

 • 6. Speciella önskemål

 • 7. Föredragna datum

 • 8. Förväntat antal deltagare

 • 9. Deltagarlista

  Deltagare #1

 • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

 • Namn

 • E-post

 • Meddelande

Kontakt