Första spadtaget för Europas största elektrobränsleprojekt tas i Örnsköldsvik

Det danska energibolaget Ørsteds arbete med att bygga en fabrik som ska tillverka klimatneutralt fartygsbränsle påbörjades under onsdagen. FlagshipONE ska byggas i Örnsköldsvik och redan nu är lokala företag involverade i projektet.

FlagshipONE, som ursprungligen utvecklades av den svenska elektrobränsleutvecklaren Liquid Wind, ska byggas intill Övik Energis kraftvärmeverk Hörneborgsverket i Örnsköldsvik där även evenemanget med det första spadtaget ägde rum. Politiska representanter från lokala, regionala, nationella och internationella organ samt företrädare för partnerföretag deltog vid eventet. Det första spadtaget togs av Anna Dahlberg (M), statssekreterare hos Sveriges statsminister, Anna-Britta Åkerlind (C), kommunstyrelsens ordförande i Örnsköldsviks kommun, Anders Nordstrøm, COO på Ørsted P2X, Claes Fredriksson, grundare och vd för Liquid Wind och Kristina Säfsten, vd för Övik Energi. 

FlagshipONE skapar stora möjligheter för regionen. Förutom internationella utrustningsleverantörer är lokala företag redan involverade i projektet och driften av anläggningen kommer också att skapa direkta och indirekta arbetstillfällen i Örnsköldsvik.

Behovet av att fasa ut fossila bränslen inom den globala sjöfarten och den stora potentialen för Sverige att bli en nyckelmarknad för produktionen av e-metanol låg i fokus under dagen. Vid det avslutande rundabordssamtalet där North Sweden Cleantech deltog diskuterade ledande företrädare för kommun, region, energibolag, handelskammare och RISE med Orstedt, Liquid Wind, Siemens Energy m fl om hur FlagshipOne på bästa sätt kan bidra till kommunens och regionens utveckling. Ett konkret exempel som lyftes var att undersöka möjligheten att etablera ett kompetenscenter för e-bränslen.

E-metanol från FlagshipONE kommer att produceras genom att använda förnybar el och biogen koldioxid som fångas in från Hörneborgsverket. Dessutom kommer FlagshipONE att använda ånga, processvatten och kylvatten från Hörneborgsverket, och överskottsvärme från e-metanolproduktionsprocessen kommer att levereras tillbaka till Övik Energi och inkluderas i deras fjärrvärmeförsörjning. FlagshipONE kommer att påbörja produktionen under 2025 och kommer årligen producera 50 000 ton e-metanol.

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

  • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

  • 3. Fokusområde/områden för besöket?

  • 9. Deltagarlista

    Deltagare #1

  • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

Kontakt