Grönskande städer är målet för Vertisà

Växtlighet bidrar med att rena luften, sänka koldioxidhalter, öka trivsel och trygghet. Grönt är med andra ord skönt. I städer som växer blir det horisontella utrymmet för växtlighet mindre och det enda sättet att öka grönskan i staden är genom vertikala odlingar. Det Umeåbaserade företaget Vertisà erbjuder därför vertikala trädgårdar för både inomhus- och utomhusmiljöer, med lokal fauna som lockar lokala insekter och skapar ett lokalt ekosystem. En vinst både för ögat och miljön.

Urbaniseringen innebär att städer växer och förtätas vilket lämnar lite utrymme för gröna områden i staden, något som krävs för att skapa en hållbar stad med ett levande ekosystem. Vertikala trädgårdar är lösningen på detta och Vertisà har tagit fram ett system som sänker energikostnader, koldioxidutsläpp och med betydligt lägre underhållskostnad än konkurrerande aktörer.

Vertisàs vertikala trädgårdar skapar möjligheter

Att växter och grönska generellt bidrar till att rena luften, sänka koldioxidhalter, öka trivsel och trygghet, det är välkänt. Att odla vertikalt skapar dock ytterligare en dimension. Växtligheten på väggarna fungerar som en extra isolering och kan minska energiförbrukningen med upp till 30%. För en fastighetsägare innebär alltså gröna fasader en smart, kostnads- och koldioxidsänkande investering samtidigt som taken lämnas fria för installation av till exempel solpaneler. Dessutom bidrar det till trygghetsskapande gröna miljöer med växtlighet och livskraft i stadsbilden.

- Den vertikala växtligheten motverkar även kostsamt klotter, något jag fick kunskap om vid världskongressen kring smarta städer i Barcelona, berättar Rosario Garcia Gil, grundare och VD på Vertisà.

Det finns många vertikala odlingar på marknaden, det kan dessvärre vara kostsamt att underhålla dessa. Vertisàs patenterade teknik och bevattningssystem möjliggör kostnadseffektiva, driftssäkra och underhållsvänliga gröna väggar. Systemet går även att anpassa efter alla typer av klimat, även det nordiska. Med deras kunskap inom arktiska växter, fröer, modulsystem, odling, bevattning osv, som är baserad på världsledande forskning vid SLU i Umeå, har Vertisà skapat ett system som kräver mindre underhåll, vilket sänker kostnader. Dessutom strävar de efter att använda lokala växter som är naturligt anpassade efter klimatet, något som också minskar behovet av underhåll.

De vertikala odlingarna från Vertisà går att anpassa även till kalla klimat.

Fröet till Vertisà

Idén till Vertisà formades 2012 när Rosario läste The Vertical Farm, professor Dickson Despommiers bok om vertikala trädgårdar, som då ansågs vara en futuristisk bok. Rosario åkte till Valencia och sa till sin pappa att de skulle köpa ett plaströr för att odla sallad. Tillsammans skapade de fröet till Vertisà. Rosario åkte tillbaka till Umeå och besökte inkubatorn Uminova Innovation och presenterade sin idé, möjlighet att odla mat vertikalt. Hon togs in i inkubatorn och kunde börja utveckla produkten.

Till en början var målgruppen privatpersoner, att skapa en produkt för hemmaodling som skulle kunna gå att köpa på till exempel IKEA. Idén utvecklades, blev större och i stället för att rikta sig till privatpersoner blev fokus hela städer.

För att åstadkomma förändring måste vi arbeta snabbare, tänka större, menar Rosario.

Vacker design

De vertikala trädgårdarna ska komplettera urbana väggfasader med vacker växtlighet, det handlar med andra ord om arkitektur, konst och växter. Vertisà samarbetar därför med konstnärer för att skapa vackra fasader som lyfter fram den gröna växtligheten men som samtidigt är vacker när växterna träder i vila.

- Grönt är skönt och Vertisàs gröna väggar tilltalar mer än bara ögat, även klimatet, planeten och stadens invånare får sköna upplevelser, menar Johan Hedengran som är affärsutvecklare på Uminova Innovation och som arbetar med att stötta Vertisà.

Vertisàs vertikala odlingar i vacker design, en vinst för både miljö och ögat.

Framtiden är grön

Att Vertisà har en spännande produkt råder det inga tvivel om. Företaget fick SKAPA-priset 2021, är med på IVA:s 100-lista både 2021 och 2022 samt varit finalister i Venture Cup Norr. Dessutom har Vertisà beviljats medel av Vinnova inom ”Innovation Startups” och nu söker de en hållbar och seriös kund som vill bli först ut med vertikal växtvägg, året runt, i utomhusmiljö i nordiskt klimat.

- Vi söker rätt partner, någon seriös som vågar vara ledande. Vi vet att många aktörer vill träffa oss, men vi vill kunna välja och säkerställa en trovärdig aktör för att undvika greenwashing och för att kunna lära av varandra på längre sikt, menar Juha Niemi, marknadsansvarig på Vertisà.

Medlen från Vinnova kommer bland annat att finansiera projektledning och storskalig tillverkning av moduler inför kommande installationer. I dagsläget har Vertisà ett projekt med Balticgruppen som startar 2024 och för dessutom dialog med tre andra aktörer om kommande projekt.

- Våra drömprojekt är där vi är inkluderade från dag ett och får vara med i planeringen för att skapa gröna stadskärnor där växtligheten integreras i stadsmiljön, men vi kan såklart även arbeta med befintliga fasader, säger Rosario.

Vertisà betyder ”grönt och hälsa” och med det system som de har utvecklat lever företaget upp till namnet. De vertikala trädgårdarna gör att biotopen av lokala växter och pollinerande insekter kan stimuleras och skapar på så sätt välgörande grönområden i städer. Framtiden är grön och företagets mål är tydligt: att komplettera urbana väggfasader med vacker växtlighet, en vinst för både ögat och miljön.

På bild: Rosario Garcia Gil, grundare och VD på Vertisà.

Klicka här för att läsa mer om Vertisà!

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

  • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

  • 3. Fokusområde/områden för besöket?

  • 9. Deltagarlista

    Deltagare #1

  • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

Kontakt