Hybrit först i världen med vätgasreducerad järnsvamp

Hybrit i Luleå har nu producerat världens första vätgasreducerade järnsvamp i kontinuerlig drift vid pilotanläggningen i Luleå.

Hybrit i Luleå har nu producerat världens första vätgasreducerade järnsvamp i kontinuerlig drift vid pilotanläggningen i Luleå.

Testproduktionen, 100 ton, visar att det går att reducera järnmalm med fossilfri vätgas i pilotskala. Det innebär också att Hybrits tidsplan fortfarande gäller.

– Det är ett stort genombrott, för oss och hela den globala järn- och stålindustrin. LKAB är framtidens leverantör av järnsvamp och det här är ett avgörande steg i rätt riktning. Framstegen med Hybrit ger oss möjlighet att hålla takten i vår omställning och redan 2026 inleder vi övergången till produktion i industriell skala med en första demonstrationsanläggning i Gällivare, säger Jan Moström, vd och koncernchef i LKAB, tillsammans med SSAB och Vattenfall delägare i Hybrit. 

Utvecklingen av produktionen av fossilfritt stål går enligt plan. Det stora hotet är elförsörjningen i framtiden. Att framställa vätgas kräver stora mängder el. Efterfrågan på el kommer att öka när fler och fler verksamheter ställer om.

- Vi skulle kunna hamna i en situation där efterfrågan på el succesivt fram till 2045 fördubblas. Det har vi goda möjligheter att tillgodose men det kräver dramatiskt förkortade och förenklade beslutsprocesser när det gäller elnät och byggnation av ny elproduktion, sa Anna Borg, vd för Vattenfall.

LKAB:s vd Jan Moström tog också upp behovet av snabbare tillståndsprocesser:

- Annars kommer det inte att gå.

Den vätgas som används i direktreduktionsprocessen produceras genom elektrolys av vatten med fossilfri el, och kan användas direkt eller lagras för senare bruk. I maj påbörjade Hybrit bygget av ett vätgaslager i pilotskala i anslutning till pilotanläggningen för direktreduktion i Luleå.

Text: Lennart Håkansson. Publicerad i Affärer i norr.

Läs artikeln på Affärerinorr.se

Foto: Jan Moström, LKAB, Anna Borg, Vattenfall och Martin Lindqvist, SSAB vid måndagens pressmöte.

 

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

 • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

 • 2. Beskriv syftet med besöket ytterligare

 • 3. Fokusområde/områden för besöket?

 • 4. Förklara dina fokusområden

 • 5. Är du intresserad av att träffa företag? Om så är fallet, vilken typ av företag?

 • 6. Speciella önskemål

 • 7. Föredragna datum

 • 8. Förväntat antal deltagare

 • 9. Deltagarlista

  Deltagare #1

 • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

 • Namn

 • E-post

 • Meddelande

Kontakt