Nytt centrum för testbäddar inom bioekonomi i Örnsköldsvik

Nu inleds satsningen på en unik testbäddsmiljö för kommersialisering av bioekonomins nya teknologier, produkter och tjänster. I en första fas byggs en flexibel pilothall med flera olika testbäddar i anslutning till RISE verksamheter i Örnsköldsvik.

Regeringen ger i höstbudgeten RISE ett tillskott på 350 miljoner kronor över två år för att intensifiera arbetet med hållbara lösningar inom bioekonomin. Tillskottet ska stärka RISE satsning på testbäddar för bioraffinaderi. Nu tas första steget i etableringen av ett centrum för testbäddar där innovatörer, entreprenörer, marknadsförare och forskare ska mötas för att skala upp och kommersialisera ny teknik.

- Syftet med satsningen är att skapa ett internationellt ledande centrum för kommersialisering av den framväxande bioekonomins nya produkter. Satsningen kan innefatta ett vitt spektrum av tekniker och slutprodukter med den gemensamma nämnaren klimatrelevans, säger Pia Sandvik, VD på RISE.

I en första fas kommer RISE att bygga en flexibel pilothall med flera olika testbäddar. Planen är att bygga pilothallen i Örnsköldsvik för att få största synergier med befintlig infrastruktur och befintliga forskningsmiljöer. En innovationsmiljö i världsklass där företag, forskare och entreprenörer inom bioekonomin kan mötas är målsättningen. Förutom den infrastruktur och operatörsstyrka som tillhandahålls av RISE ska det finnas möjlighet för företag att ställa dit egen pilotutrustning och stationera personal i en dynamisk innovationsmiljö bestående av labb, piloter, kontor och mötesplatser.

– För att identifiera vilken infrastruktur som behövs kommer vi initialt att lyssna med stora öron för att få näringslivets, akademiens, entreprenörernas och institutens bild av vilka tekniker som står närmast kommersialisering och vad dessa behöver för att nå full produktionsskala så fort som möjligt. Nyckelordet här handlar om att göra affärer av allt det lovande utvecklingsarbete som redan finns, säger Magnus Hallberg, chef för division Bioekonomi och hälsa.

– Vi kommer också att identifiera hur vår övriga forskningsinfrastruktur i RISE inom bioekonomiområdet passar in i detta nya centrum och se över eventuella utvecklingsbehov tillsammans med kunder och partners.

Clas Engström, tidigare VD för Processum i Örnsköldsvik, har rekryterats till RISE som projektledare för satsningen.

– Jag är övertygad om att Clas med sin gedigna kunskap, erfarenhet och nätverk inom bioraffinaderiområdet är helt rätt person att leda detta viktiga projekt, säger Magnus Hallberg.

Text: RISE Processum
Foto: Jonas Forsberg

Top

Intresseanmälan

Fyll i nedanstående formulär för att anmäla intresse.   • 1. Jag är intresserad av:

  • Kontaktuppgifter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev godkänner du att vi lagrar dina kontaktuppgifter för ovan syfte till dess att du säger upp prenumerationen.
Läs mer om vår integritetspolicy här.