Nytt projekt, nya möjligheter för regionens företag

I förra veckan meddelades det glädjande beskedet att projektet ”Innovationskraft för grön omställning” beviljades finansiering från Tillväxtverket. Det skapar möjligheter för små och medelstora företag att få stöd i att utveckla sitt innovationsarbete och ta vara på de affärsmöjligheter som kommer med den gröna industriella omställningen och i och med detta välkomnar North Sweden Cleantech två nya samverkansparter.

Norra Sveriges näringsliv expanderar och North Sweden Cleantech är en samverkansplattform som de senaste sju åren har arbetat med att stötta små och medelstora företag inom grön teknik, ren energi och hållbara lösningar i Västerbottens län och Örnsköldsviks kommun. Det tidigare samarbetet förstärks i och med projektet ”Innovationskraft för grön omställning” med ytterligare två samverkansparter, Piteå Science Park och BizMaker, vilket i sin tur innebär att även det geografiska området expanderar till även Norrbottens- och hela Västernorrlands län. Genom att utöka geografin utvecklas också ett gemensamt, gränsöverskridande regionalt innovationsekosystem och skapar fler möjligheter att lösa regionens utmaningar.

- Det är fantastiskt roligt att vi fått finansiering till det här projektet som kommer att skapa nytta för företagen i norra Sverige och bidra till hållbar tillväxt. När vi samtidigt stärker det regionala samarbetet, från Sundsvall till Luleå, skapas ett starkt innovationssystem inom cleantech som stöttar innovativa lösningar och kan möta regionens utmaningar, säger Anna Mård, VD på Skellefteå Science City som är projektägare.

”Innovationskraft för grön omställning” är ett tre-årigt projekt med målet att förbättra de små och medelstora företagens hållbara tillväxt och konkurrenskraft och att ta vara på de möjligheter som uppstår till följd av den gröna industriella omställningen i norra Sverige. Genom att synliggöra och tillgängliggöra innovationsmiljöer och testbäddar stärks små och medelstora företags förmåga att utveckla innovationer som resulterar i nya och utvecklade produkter och tjänster. Projektet ska även stärka små och medelstora företags tillgång till kunskap och verktyg för att systematiskt arbeta med innovation samt att öka innovationssamverkan mellan små och medelstora företag och stora aktörer, industrietableringar, akademi och forskningsinstitut.

Projektägare är Skellefteå Science City och övriga parter är Arctic Business, BizMaker, Piteå Science Park, RISE Processum, Umeå kommun och Uminova Innovation.

Projektet pågår mellan 20230107-20261031 och den totala budgeten är 27 miljoner kronor. Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Västerbotten, Piteå kommun, Skellefteå kommun, Umeå kommun, Örnsköldsviks kommun, RISE Processum, Arctic Business , BizMaker, Uminova Innovation, Piteå Science Park, Skellefteå Science City, PiteEnergi, Övik Energi, Skellefteå Kraft, Umeå Energi, Umeå kommunföretag och Vakin.

 

Top

Intresseanmälan

Fyll i nedanstående formulär för att anmäla intresse.   • 1. Jag är intresserad av:

  • Kontaktuppgifter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev godkänner du att vi lagrar dina kontaktuppgifter för ovan syfte till dess att du säger upp prenumerationen.
Läs mer om vår integritetspolicy här.