Så ska fler kvinnor lockas till teknikföretag

Fler kvinnor ska starta företag med klimatsmarta och miljövänliga tekniklösningar. Cleaner Growth vill med satsningen Women with impact bidra till det. 

Andelen kvinnor som startar företag inom energi- och miljöteknik, så kallad cleantech, är mycket låg. Av entreprenörerna inom området är endast tio procent kvinnor. Den snedfördelningen vill projektet Cleaner Growth vara med och förändra. Cleaner Growth verkar i norra Sverige och här är andelen kvinnor inom området inte bättre än i övriga Sverige. En ökad jämställdhet i teknikföretag är därför ett av projektets mål. Som en del av det arbetet anordnar Cleaner Growth konferensen Women with impact, den 19 oktober i Skellefteå.

Vill inspirera fler kvinnor

– Syftet med konferensen är att öppna en diskussion kring varför det är så få kvinnor inom cleantech-sektorn. Vi vill också motivera och inspirera fler kvinnor att söka sig till miljö- och energiteknikbranschen, säger Susanne W Lindström, projektledare Internationell Marknadsplats.

– Vi vill helt enkelt se fler kvinnliga entreprenörer och fler kvinnor i ledande positioner inom miljö och energiteknik, säger Maria Klintenäs, projektsamordnare Internationell Marknadsplats.

För att locka fler kvinnor till teknikföretag krävs ett arbete på flera olika plan.

– Forskningen visar att mansdominerade näringar behöver förändra sina verksamheter på flera plan för att attrahera såväl kvinnor som en bredare grupp av män. Det handlar om förändringar av arbetsplatskultur, värdegrund, kompetenssyn och rekryteringsprocesser, säger Malin Lindberg, biträdande professor i genus och teknik vid Luleå tekniska universitet.

Bilden av en ingenjör

– Ett annat viktigt inslag för att få fler kvinnor intresserade av att jobba inom teknikbolag är kommunikation i olika led. Vi är uppväxta med att bilden av att en ingenjör är en man. För en tjej som ska ta steget ut och välja utbildning kan det spela stor roll för att känna att man passar in i rollen, säger Susanne W Lindström.

– Cleaner Growth jobbar med kommunikation som skall lyfta fram kvinnor i sammanhang där vi vanligtvis skulle se en man. Vi tror att genom bättre kommunikation kan vi ändra bilden på den stereotypa ingenjören, säger Maria Klintenäs.

Vid konferensen Women with impact medverkar bland andra Helena Lindahl, riksdagspolitiker för Centerpartiet, Camilla Wagner från företaget Management by Kerstin och delägare till Klara K, samt Tove Dahlgren från stiftelsen Allbright.

Ökad lönsamhet med jämställdhet

Tove Dahlgren kommer att belysa att det kan vara lönsamt att ha en mera jämställd fördelning av kvinnor och män på arbetsplatsen.

– Genom att lyfta fram och kommunicera perspektivet ökad lönsamhet genom ökad jämställdhet, så kan också intresset för en jämställd arbetsplats öka både bland kvinnor och män, säger Susanne W Lindström.

Dagen leds av moderator Annakarin Nyberg, disputerad internetforskare och författare till bland annat ”Digitalt entreprenörskap” och ”Sociala medier & härskartekniker”.

Fakta om Cleaner Growth

Syftet med projektet Cleaner Growth är att få fram nya och växande företag, fler kommersiellt bärkraftiga produkter och tjänster med miljörelevans samt öka exporten av miljörelaterade tjänster eller produkter. Finansieringen till Cleaner Growth på 30 miljoner kronor, kommer från EUs regionala utvecklings fond, Region Västerbotten samt medfinansiering från 11 partners i regionen. Cleaner Growth drivs av Uminova Innovation tillsammans med Arctic Business Incubator, Kompetensspridning i Umeå, Skellefteå kommun och Örnsköldsviks kommun.

 

TEXT AV Mikael Hansson PUBLICERAD 5 Oktober 2016

KÄLLA: Infotech

Taggar/ women

Top

Intresseanmälan

Fyll i nedanstående formulär för att anmäla intresse.   • 1. Jag är intresserad av:

  • Kontaktuppgifter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev godkänner du att vi lagrar dina kontaktuppgifter för ovan syfte till dess att du säger upp prenumerationen.
Läs mer om vår integritetspolicy här.