Skellefteföretag lanserar ny teknik för produktion av biodrivmedel

Skellefteföretaget Eco-Oil och forskare inom forskningsmiljön Bio4Energy vid Umeå universitet lanserar nu ny teknik för att framställa ”gröna” kolväten som kan användas vid produktion av biodrivmedel.

Tillverkningsprocessen ryms i en vanlig fraktcontainer och kan hanteras av lekmän. Både tekniken, som bygger på katalytisk-termisk produktion, och pilotanläggningen den testats i, har dragit till sig uppmärksamhet från investerare i Sverige och Tyskland.

– Containrarna kan skeppas var som helst i världen, säger i ett pressmeddelande forskningsledaren Jyri-Pekka Mikkola, professor vid kemiska institutionen och Bio4Energy, Umeå universitet, och Åbo Akademi.

Kolväten utgör grunden till fossila transportbränslen som bensin, diesel och flygplansbränsle. Att framställa dem på biobaserad väg, till exempel från skogsråvara, är hett inom forskning och utveckling. Drivmedelsindustrin efterfrågar kostnadseffektiva lösningar för biodrivmedel som kan blandas med fossila bränslen i syfte att minska de senares klimatpåverkan.

– Teknologin behöver inte byggas i bioraffinaderiskala. Det kan vara en mack eller en by som använder tekniken. Eftersom man även får ut gasol och vatten, kan man även tänka sig att producera el på småskalig väg, via en gasmotor, och återanvända vattnet, förklarar, Jyri-Pekka Mikkola.

Den pilotanläggning som tillverkats för att testa tekniken kan leverera upp till 250 liter grön bensin, diesel eller flygplansbränsle per dygn, beroende på vilken råvara som används och vilka inställningar som görs. Startmaterialen är vatten och socker som tillverkats ur jordbruksavfall, skogsrester eller rötat avfall. Dessa jäses till en alkohol, till exempel etanol. Pilotanläggningen omvandlar den biobaserade alkoholen till grönt transportbränsle, gasol och vatten.

Tekniken marknadsförs av Skellefteföretaget Eco-Oil, där Kent van Klint är vd. Nästa steg är att ta processen upp till kommersiell skala, via en demonstrationsanläggning. I vår åker Jyri-Pekka Mikkola och Kent van Klint till Tyskland för att träffa möjliga investerare, inbjudna av börsen i Stuttgart.

– Två fullskaliga anläggningar ska byggas. En för bensin och en för diesel, enligt principen att det inte ska blandas i något som är av fossilt ursprung. Båda bränslena blir exakta kemiska kopior av sina syntetiska motsvarigheter, säger Kent van Klint.

Affärsupplägget handlar om att producera och sälja anläggningar.

– Vi överlåter till dem som har kapital att bygga fullskaliga anläggningar. Vår tanke är att koncentrera oss på att sälja licenser och tillverka katalysatorerna. Hemligheten är i katalysatorerna, berättar Jyri-Pekka Mikkola.

Uppfinningen och pilotanläggningen är framtagna av honom och kollegorna Ajaikumar Samikannu, William Siljebo och Lakhya Konwar i Bio4Energy vid Umeå universitet. Samtliga är delägare i Eco-Oil.

Text: Lars Westerlund, Norran

Top

Intresseanmälan

Fyll i nedanstående formulär för att anmäla intresse.   • 1. Jag är intresserad av:

  • Kontaktuppgifter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev godkänner du att vi lagrar dina kontaktuppgifter för ovan syfte till dess att du säger upp prenumerationen.
Läs mer om vår integritetspolicy här.