Smart City Sweden och Norrbottens Handelskammare främjar hållbara lösningar på export

Smart City Sweden inleder ett samarbete med Norrbottens Handelskammare för att främja export av smarta och hållbara lösningar för städer. Genom samarbetet får exportföretag i Norrbotten ytterligare ett skyltfönster mot en internationell marknad.

FN rankar idag Sverige som nummer ett bland OECD-länderna när det gäller att uppfylla FN:s globala hållbarhetsmål. Samtidigt ökar intresset i världen för smarta och hållbara städer. Smart City Sweden är en nationell export- och investeringsplattform som lyfter fram svenskt kunnande kring smarta och hållbara städer för en internationell marknad.

Genom Smart City Swedens samarbete med Norrbottens Handelskammare samlas nu även innovationer från Norrbotten på plattformen, i gott sällskap med uppmärksammade exempel från övriga delar av Sverige.
Smart City Sweden tar årligen emot utländska aktörer som är intresserade av svenska smarta och hållbara lösningar och kan idag visa upp besöksobjekt över hela landet inom miljöteknik, mobilitet, stadsplanering, digitalisering och social hållbarhet. Genom att marknadsföra och öka spridningen av svenska lösningar finns möjlighet att öka exporten för svenska företag och samtidigt bidra till att lösa urbana utmaningar lokalt världen över.

I Norrbotten lyfts nu fem innovativa exempel - kopplade till Smart City Swedens fokusområden:
- Markbygden 1101 – Europas största landbaserade vindkraftspark, Piteå
- Haraholmen – ett grönt industriområde, Piteå
- Hybrits demonstrationsanläggning för fossilfritt stål i Vitåfors, Gällivare
- Hybrits pilotanläggning för fossilfritt stål i Luleå
- Multiaktivitetshuset, ny mötesplats i Gällivare

- Det finns ett stort internationellt intresse av den progressiva utvecklingen av hållbara lösningar och den gröna omställningen i Norrbotten. Ambitionen med Smart City Sweden är att visa upp det bästa av Sverige och då är det en självklarhet att Norrbotten ska finnas med för att internationellt synliggöra regionens utveckling och företagens bidrag till ett klimatsmartare samhälle, säger Nina Rismalm, internationell affärsutvecklare, ansvarig för Smart City Sweden, Region norr.

- Ett bra och viktigt samarbete för att lyfta fram den gröna hållbara omställningen som sker i norr, och företagen som leder denna framåt. Vi ser också en möjlighet för fler internationella samarbeten och affärer för våra företag i Norrbotten, säger Elin Stenvall, Internationell samordnare Norrbottens Handelskammare.

Om Smart City Sweden
Smart City Sweden är ett regeringsuppdrag som syftar till att öka svensk export av hållbara lösningar kopplade till staden. Exportplattformen drivs av IVL Svenska Miljöinstitutet på uppdrag av Energimyndigheten. I Smart City Sweden ingår även Boverket, Naturvårdsverket, Trafikverket, Lantmäteriet, Tillväxtverket, Vinnova och Business Sweden samt sex regionala noder som drivs av North Sweden Cleantech genom Kompetensspridning i Umeå, Dalarna Science Park, IVL Svenska Miljöinstitutet, Business Region Göteborg, Cleantech Östergötland och Sustainable Business Hub.
www.smartcitysweden.com

Om Norrbottens Handelskammare 
Norrbottens Handelskammare är en politisk obunden medlemsägd näringslivsorganisation. Vårt uppdrag är att företräda medlemmars intresse oavsett bransch och storlek för att främja ökad tillväxt för näringslivet i regionen. Vi driver ett aktivt och synligt påverkansarbete för att främja våra medlemmars intresse inom infrastruktur, internationell handel och kompetens. Vi är helt fristående och det finns 11 Handelskamrar i Sverige och 12 000 Handelskamrar i världen i vårt nätverk.
www.norrbottenshandelskammare.se

Top

Intresseanmälan

Fyll i nedanstående formulär för att anmäla intresse.   • 1. Jag är intresserad av:

  • Kontaktuppgifter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev godkänner du att vi lagrar dina kontaktuppgifter för ovan syfte till dess att du säger upp prenumerationen.
Läs mer om vår integritetspolicy här.