Smartare återvinningslösning med Caicla

Idag är det självklart att återvinna. Företag lyfter fram sin gröna profil, anställda efterfrågar hållbarare rutiner och det finns även lagkrav på att känna till och hantera avfallet. Något som kan vara ett hinder för detta arbete är tidsbrist. Caicla tillhandahåller därför en återvinningslösning där företagen dels får data på hur mycket de slänger, dels får de hämtning innan sopkärlen är överfulla. En smartare återvinningslösning, helt enkelt.

- Vi ser att det finns en stor vilja att återvinna hos många företag och att allt fler verksamheter har ett tydligt miljöfokus. Efter genomförda marknadsundersökningar har vi dock sett att företagens återvinningsgrad trots det är lägre än önskat, säger Pontus Persson, VD för Caicla.

Viljan att återvinna finns hos företagen men tiden och förutsättningarna saknas för att ta hand om avfallet på rätt sätt, därför erbjuder Caicla smarta återvinningskärl. Dessa smarta återvinningskärl, sk Caicla-kärl, som har sensorer och datorer som automatiskt väger in materialet i varje kärl. Vikten visas i realtid på en skärm och företagen får dessutom en miljörapport varje vecka/månad/kvartal där den samlade återvinningen finns rapporterad. Med hjälp av den data som skickas från Caicla-kärlen kommer Caicla kunna göra smarta ruttplaneringar med hjälp av AI för att göra upphämtningar hos företagen innan det börjar bli fullt.


Caiclas smarta återvinningskärl har sensorer som väger in materialet och vikten visas i realtid på skärmar som sitter ovanför.

Utvecklar och tänker om

Det har blivit allt viktigare för företag att ha en grön profil, både för att ha ett attraktivt varumärke mot kunden och för att locka kompetens därför har Caicla investerat i utvecklingen av sin produkt, ändrat sin affärsmodell och riktar sig numera till företag som kan teckna abonnemangsavtal. Företagen får då ett Caicla-kärl som gör att de får miljörapporter som kan läggas som ett komplement till deras hållbarhetsrapportering.

- Med hjälp av data som kärlen samlar in så kommer Caicla att kunna göra miljörapporter, med dessa miljörapporter kommer kunderna kunna använda i sitt hållbarhetsarbete vinna upphandlingar marknadsföring etcetera Det blir allt viktigare för företag att ha en grön profil, både för att ha ett attraktivt varumärke mot kunder och för att locka kompetens och kunder, säger Pontus.

Bygga rätt team

Tjänsten är snabbt skalbar i hela Sverige och därför är det viktigt att ha ett bra team. Caicla består idag av tre personer med kontor i Sundsvall. Pontus Persson, grundare och VD menar att de ska växa långsamt men bestämt och söker nu rätt personer till sitt team men även investerare, gärna någon som vill vara med i utvecklingen av Caicla och Caicla-kärlen.

- Vi på Caicla letar alltid efter drivna personer som vill vara med och göra skillnad, säger Pontus.

Idag är det första testkärlet ute hos kund i Sundsvall och målet är att de första säljbara kärlen ska vara på marknaden inom kort. Då kärlen både skapar möjligheter för företagen att dokumentera sin avfallshantering och klimat-effektiviserar tömningarna av kärlen ser framtiden ljus ut för Caicla.

Klicka här för att läsa mer om Caicla!

På bild: Pontus Persson, VD för Caicla

Top

Intresseanmälan

Fyll i nedanstående formulär för att anmäla intresse.   • 1. Jag är intresserad av:

  • Kontaktuppgifter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev godkänner du att vi lagrar dina kontaktuppgifter för ovan syfte till dess att du säger upp prenumerationen.
Läs mer om vår integritetspolicy här.