Tecomatic växer snabbt och bidrar till klimatomställningen

Översvämningar, behovet av rent vatten och erosionsskydd – vatten har blivit en av vår tids största utmaningar. Men det finns lösningar.
Tecomatic är specialister på vattenreningssystem och erosionsskydd. Nu är de inne i en tillväxtresa, har dubblerat antalet medarbetare på ett år och planerar för en fortsatt hög tillväxt.

I maj valde Öviksbolaget Järven Ecotech AB och Kalmarbolaget Tecomatic Entreprenad AB att gå samman i ett nytt bolag under namnet Tecomatic Entreprenad AB. Sedan ett år tillbaka hade de haft samma ägare, riskkapitalbolaget PEQ Invest, med syfte att integrera verksamheterna, och nu togs steget fullt ut när bolagen fusionerades.

– Vi hade två företag med flera år på nacken med kunskaper och expertis som skulle komplettera varandra riktigt bra. Mitt jobb var att komma in som vd, fusionera bolagen och få verksamheterna att växa och den resan befinner vi oss nu på. Vi har gått från 11 till 22 medarbetare det här senaste året vilket känns jätteroligt och jag ser positivt på framtiden. Kundnöjdheten är otroligt viktig för oss och vi märker hur medvetenheten om våra frågor ökar. Samhället pratar om vikten av tillgång till energi, men vi måste även säkerställa att det finns rent vatten och rena vattendrag – det är a och o, säger VD Caroline Nilsson.

Hon har arbetat över 25 år i processindustrin, där hon har haft olika roller inom strategi, affärsutveckling och försäljning.

Vad driver dig i den här resan?
– Det är en kombination av flera saker – miljöfrågan är jättespännande. Det känns helt rätt för mig att jobba med Tecomatics produkter som gör gott för naturen och spelar en viktig roll i hela klimatomställningen. Vår profil som entreprenörsbolag är också något jag trivs med då jag drivit eget bolag två gånger och kommer från en entreprenörsfamilj, säger hon.

”Det behövs göras mer”

Vid varje projekt där det byggs i eller i närheten av vatten, som stora vindkraftparker till havs, järnvägsbroar eller hamnar, krävs det att man skyddar byggnationerna från erosion. Klimatkrisens effekter har också gjort att behovet att skydda viktig infrastruktur ökat. Överlag menar Caroline att det historiskt har satsats för lite i Sverige på infrastrukturprojekt där det handlar om att förebygga översvämningar och erosioner på grund av vatten.

– Vi har helt enkelt inte haft så mycket av den problematiken, inte minst om man jämför med exempelvis USA som är aktuellt på grund av orkaner och översvämningar. Nu har det dock börjat investeras i Sverige för att skydda vår infrastruktur, även om det fortfarande räknas som eftersatt. Stora konsultbolag flaggar för att det inte räcker med satsningarna som staten gått in med och att det behöver göras mer, säger hon.

Tecomatic har produkterna som gör stor nytta redan i dag, över hela landet, och man står stadigt på de två företagens tidigare expertområden – Järven Ecotech i Örnsköldsvik som har haft fokus på dagvatten- och processrening samt sedimenttömning, medan Tecomatic i Kalmar har fokuserat på erosionsskydd men även vattenrening i form av siltgardiner.

Anlitade som experter till Slussen

Inom erosionsskydd, tillverkar och installerar Tecomatic betongmadrasser som läggs i eller nära vattenmiljöer där infrastrukturen riskerar att vittra sönder eller rasa, exempelvis i hamnar, slänter och vid vägtrummor. Ett exempel är SCA:s nya containerkaj i Sundsvall där betongmadrasser är en väsentlig del av kajens konstruktion.


SCA har anlitat Tecomatic att utforma betongmadrasser till den nya containerkajen i Sundsvall. Det är ett erosionsskydd med lång livslängd och ett bra miljöval.

Nya Slussen i centrala Stockholm möjliggör att tappa ut vatten ur Mälaren på ett snabbare sätt, för att minska översvämningsriskerna i Mälardalen i framtiden. Tecomatic anlitades som experter på området och nu används deras betongmadrasser mitt i Stockholm.

– Med högre hastighet på vattnet ökar risken för erosion så det är ett typexempel på när våra produkter göra stor nytta utan att synas. Där tog vi tillsammans med Skanska Betong fram en grön betong som reducerar koldioxidutsläppen med hälften och det är något vi tar med oss till kommande projekt, säger Caroline och fortsätter:

- Inom vattenrening installerar vi bland annat skärmbassänger och luftare med syfte att underlätta den biologiska reningsprocessen. Föroreningar följer med dagvattnet ut i våra vattendrag och hav, som behöver både skyddas och restaureras från dessa. Vi kombinerar ofta våra anläggningar med en trevlig miljö för allmänheten där det går, till exempel i Kyrkviken i Nacka där vi tidigare i år anlade en dagvattenanläggning tillsammans med badbryggor som har varit mycket uppskattade av invånarna i Nacka.


Här vid sjön Trekanten i Liljeholmen, Stockholm, fanns behov av vattenrening. Lösningen blev Tecomatics skärmbassäng som syns på bilden som en grön linje i vattnet. Det är ett kostnadseffektivt sätt att rena dagvatten som smälter in i befintlig miljö. Tecomatic erbjuder nyckelfärdiga lösningar med eller utan bryggor.

Breda kompetenser

– För den som inte jobbar i branschen är det svårt att tänka sig att det behövs den här typen av produkter eftersom de sällan syns. Men de gör stor nytta! Våra slutkunder är ofta stat eller kommun och vi jobbar nära konsulterna som befinner sig i föreskrivande led och är de som tar fram lösningarna för vattenrening eller erosionsskydd, säger Caroline.

Tecomatics specifika produkter betyder att man har en stor bredd av kompetenser inom företaget och det har lagts stor vikt vid deras personliga egenskaper och vana att arbeta i team ute i fält.

– Våra anställda har en mycket varierande bakgrund, från snickare till mekaniker och säljare – det handlar om händiga och driftiga människor. Vi utbildar framför allt själva våra nya medarbetare eftersom det är ett mycket smalt segment, och vi anställer människor som är engagerade och vill vara med på den här resan, säger Caroline.

Klicka här för att läsa mer om Tecomatic!

Top

Intresseanmälan

Fyll i nedanstående formulär för att anmäla intresse.   • 1. Jag är intresserad av:

  • Kontaktuppgifter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev godkänner du att vi lagrar dina kontaktuppgifter för ovan syfte till dess att du säger upp prenumerationen.
Läs mer om vår integritetspolicy här.