Utlysning: Fossilfritt flyg för framtiden

Flyget behöver som övriga delar av samhället ställa om och bidra till de energi- och klimatpolitiska målen. Du som vill bidra till fossilfritt flyg är välkommen att söka stöd från Energimyndigheten.

Vad kan ni söka för?

Projekt eller innovationskluster som inom 15 år har potential att bidra till denna utveckling har möjlighet att söka stöd.

Vem kan söka?

Alla aktörer, utom privatpersoner. Projekt där olika typer av aktörer (bransch, akademi och forskningsinstitut) samverkar ses som positivt. Ta hänsyn till jämställdhet och mångfald vid sammansättning av projektgruppen, vid val av projektledare och vid projektets genomförande, innehåll, samt i dess mål och effekter.

Sista ansökningsdag

Sista ansökningsdag är den 4 oktober 2023, kl 23:59.

Klicka här för mer information om Utlysning: Fossilfritt flyg för framtiden!

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

  • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

  • 3. Fokusområde/områden för besöket?

  • 9. Deltagarlista

    Deltagare #1

  • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

Kontakt