Var med och bygg den Hållbara Universitetsstaden! 23 september

Under SEE hållbarhetsvecka sjuder det av hållbarhet. Veckan arrangeras 19-25 september i Norrbotten och Västerbotten. I båda länen erbjuder en mångfald av aktörer drygt 100 unika aktiviteter.

Cleaner Growth medverkar vid två av eventen i Umeå, ”Cirkulär ekonomi – vilka lokala lösningar finns redan?” den 20 september och ”Var med och bygg den Hållbara Universitetsstaden” den 23 september.

Tillsammans med Umeå Universitet, Akademiska Hus AB, Umeå Kommun, Umeå Energi AB, Upab, Vakin, Skanska AB, Sveriges Lantbruksuniversitet, och Västerbottens Läns Landsting visar vi våra tankar och konkreta planer för att bygga en socialt-, ekonomiskt- och ekologiskt hållbar Universitetsstad.

Men vad krävs egentligen? Kom med dina idéer och prata hållbarhet med oss.

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

 • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

 • 2. Beskriv syftet med besöket ytterligare

 • 3. Fokusområde/områden för besöket?

 • 4. Förklara dina fokusområden

 • 5. Är du intresserad av att träffa företag? Om så är fallet, vilken typ av företag?

 • 6. Speciella önskemål

 • 7. Föredragna datum

 • 8. Förväntat antal deltagare

 • 9. Deltagarlista

  Deltagare #1

 • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

 • Namn

 • E-post

 • Meddelande

Kontakt