Vi verkar för en mer jämställd Kvarkenregion

I Norden har vi kommit långt när det gäller jämställdhet och mycket arbete pågår för att jämställdhet ska vara en självklarhet och obestridlig grundläggande rättighet. Men för att stärka den regionala attraktionskraften med attraktiva, moderna och hållbara företag och arbetsplatser behöver vi proaktivt ta jämställdhetsarbetet till nästa nivå inom näringslivet. Därför vill vi gå i bräschen för en mer jämställd Kvarkenregion.

Att ökad jämställdhet och mångfald bidrar till ökad jämlikhet, ökat välmående, jämnare inkomstfördelning, säkrare samhällen och stabilare ekonomi är känt, men jämställda arbetsplatser är också viktigt för näringslivets utveckling och attraktivitet. Genom det Kvarkenbaserade Interreg Botnia-Atlantica projektet Future Cleantech Solutions (FCS), verksamt inom cleantechsektorn i Sverige och Finland arbetar vi därför aktivt för att bidra till ökad jämställdhet.

Future Cleantech Solutions ska identifiera och kommunicera de möjligheter som etableringar och investeringar medför för små- och medelstora företag för att öka samarbetet över regiongränsen och bidra till hållbar tillväxt i regionens näringsliv. Projektet ska också på ett resurseffektivt och fokuserat sätt facilitera affärer och samverkan genom kommunikation och medling.

Future Cleantech Solutions är inte ett jämställdhetsprojekt, men för att främja utvecklingen av cleantechsektorn krävs ett ökat fokus på jämställdhet samt fler kvinnor i styrelser och ledningsrum. Jämställda arbetsplatser uppvisar högre trivsel, bättre utveckling och inte minst ökad lönsamhet, men även kopplingen mellan jämställdhet och ökad innovation i organisationer är tydlig. I en miljö där utbyte av åsikter och erfarenheter kan flöda fritt genereras fler kreativa och innovativa lösningar som bidrar till verksamhetens framgång. Projektet strävar efter ökad jämställdhet och mångfald i regionen genom att bl.a. sprida goda exempel på företagens jämställdhetsarbete, synliggöra både män och kvinnor i kommunikationen samt att synliggöra kvinnor i branschen, exempelvis vid olika typer av event.

Under det virtuella eventet Future Sustainable Workplaces den 17 mars kommer FCS att uppmärksamma utnämningen av Årets Jämställdhetsföretag 2021, ett pris som delas ut av Österbottens förbund. Juryn består av Österbottens förbund, Österbottens jämställdhetsgrupp och utvecklingsbolag. Priset delas ut för första gången någonsin i Finland och kommer att tilldelas det företag som värdesätter mångfald i arbetsgemenskapen där jämlikhet ses som en viktig resurs som förvaltas omsorgsfullt.

Vad regionen behöver är ett ökat systematiskt jämställdhetstänk och inkluderande synsätt, eftersom vi har ett underskott av kvinnor i cleantechsektorn och därmed går miste om viktig kompetens. Vi efterlyser fler goda exempel på jämställdhetsarbete samt fler företag och organisationer som jobbar aktivt med frågan.

Inkludering av fler perspektiv och infallsvinklar från människor med olika synsätt, idéer och kompetenser är nödvändigt för Kvarkenregionens utveckling. Alla vinner på ökad jämställdhet och mångfald. Om vi i Kvarkenregionen blir bäst på jämställdhet stärker vi regionens och företagens attraktionskraft. Låt oss tillsammans göra Kvarkenregionen ännu mer jämställd.

Projektet Future Cleantech Solutions sker i samverkan mellan Interreg Botnia-Atlantica, Österbottens förbund, Region Västerbotten, Region Västernorrland, Karleby stad, KOSEK, MERINOVA, Skellefteå kommun, Skellefteå Kraft, Umeå Energi, Umeå kommun, VASEK, Vasa stad, Örnsköldsviks kommun samt Kompetensspridning i Umeå AB.

FCSs styrgrupp och projektmedarbetare:
Åsa Fällman
Ann-Christine Schmidt
Bengt Ivansson
Fredrik Holmgren
Jeanette Holmlund de Miranda
Jenny Åkermark
Jon Moraeus
Jonas Lundström
Jonne Sandberg
Lasse Pohjala
Magnus Stenvall
Mauritz Knuts
Nina Rismalm
Nora Birkman
Peter Hedman
Peter Sundberg
Reija Harlamow
Sanna Orellano
Sanna Näsström
Stefan Rannanpää
Stefan Råback
Susanna Slotte-Kock
Triinu Varblane

Top

Intresseanmälan

Fyll i nedanstående formulär för att anmäla intresse.   • 1. Jag är intresserad av:

  • Kontaktuppgifter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev godkänner du att vi lagrar dina kontaktuppgifter för ovan syfte till dess att du säger upp prenumerationen.
Läs mer om vår integritetspolicy här.