Framtidssäkra din affär

North Sweden Cleantech erbjuder tillsammans med hållbarhetskonsulten Esam och nätverket CEBANS en kostnadsfri coachning under ett års tid, där företag får hjälp att utveckla sin nuvarande affärsmodell till cirkulär.

Att utveckla sin affärsmodell till att bli cirkulär ger företag möjlighet att justera sitt erbjudande och bli mer attraktivt.

- Genom att justera sitt erbjudande till ökad hållbarhet kan befintliga, väl fungerande företag hitta nya affärer och marknader som gynnar såväl företagens som regionens tillväxt, säger Peter Hedman, projektledare på North Sweden Cleantech - Framtidens klimatsmarta innovationsplats. 

Cirkulär ekonomi handlar om lösningar för att stegvis öka kundvärdet. För att göra det krävs en analys av företagets värdekedja. Företag får anmäla sig redan nu under hösten och sedan träffar affärsutvecklare från regionen dessa företag för att titta närmare på förutsättningarna för dessa företag att utveckla en cirkulär affärsmodell. För de utvalda företagen påbörjas arbetet under våren och den nya affärsmodellen ska vara på plats redan sommaren 2021.

Skulle ditt företag vara intresserat av att framtidssäkra sina affärer? Kontakta info@northswedencleantech.se

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

 • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

 • 2. Beskriv syftet med besöket ytterligare

 • 3. Fokusområde/områden för besöket?

 • 4. Förklara dina fokusområden

 • 5. Är du intresserad av att träffa företag? Om så är fallet, vilken typ av företag?

 • 6. Speciella önskemål

 • 7. Föredragna datum

 • 8. Förväntat antal deltagare

 • 9. Deltagarlista

  Deltagare #1

 • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

 • Namn

 • E-post

 • Meddelande

Kontakt