North Sweden Cleantech på Storbritanniens största mässa för förnybar energi

All Energy är den största mässan i Storbritannien för förnybar energi och som varje år hålls i Skottland. North Sweden Cleantech var på plats och knöt viktiga kontakter med aktörer som arbetar med omställningen till förnybara drivmedel och värme.

Mässan och de möten North Sweden Cleantech hade bekräftade att grön teknik från norra Sverige hör hemma på världsarenan. Den unika kunskap som finns i vår region tillsammans med effektiva produktionsmetoder och tillgång till ren energi gör att vi har kunskaper som världen längtar efter.

Skottland har tagit fram strategier för energieffektivitet och står inför stora omställningar där de största är inom transport och värme. Målet är att 50 % av all värme, transport och elektricitet ska vara förnybar till 2030.

Den förnybara värmeförsörjning som diskuteras mest i Skottland är fjärrvärme. Enligt Andy Robinson på HEEPS* bor 1,5 miljoner skottar i hem som är för kalla. Det är en stor utmaning att bygga om befintliga hus för att hålla värmen bättre då de inte är isolerade och oftast har englasfönster.

På frågan om de har tittat utanför Storbritannien för att hitta lösningar på de omställningar som Skottland behöver göra svarar Ross Loveridge från den skotska regeringen att de endast tittat på Tyskland och Danmark. Han ställde sig frågande till huruvida detta hade varit ett för smalt område som exkluderade många marknader som har bra lösningar. Norra Sverige är ett område som definitivt inte bör exkluderas. Regionens företag och kunnande har enorm potential på den skotska marknaden då vi har många av de lösningar Skottland letar efter. Grön teknik från norra Sverige hör hemma på världsarenan.

 *Home Energy Efficiency Programmes (HEEPS) är ett initiativ från den skotska regeringen som erbjuder invånarna hjälp att se över sina energikostnader.

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

 • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

 • 2. Beskriv syftet med besöket ytterligare

 • 3. Fokusområde/områden för besöket?

 • 4. Förklara dina fokusområden

 • 5. Är du intresserad av att träffa företag? Om så är fallet, vilken typ av företag?

 • 6. Speciella önskemål

 • 7. Föredragna datum

 • 8. Förväntat antal deltagare

 • 9. Deltagarlista

  Deltagare #1

 • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

 • Namn

 • E-post

 • Meddelande

Kontakt