3 miljoner Euro till regionalt bolag

Det gäller det regionala bolaget EcoRub som avtalat med Bracknor Fund LTD om finansiering upp till 3 miljoner Euro.

- Detta avtal med EcoRub är i linje med Bracknors plan att stärka sin närvaro i Sverige i "CleanTech" företag. Vi är mycket glada över att kunna bidra till utvecklingen av ett företag som har en ledande position på marknaden för återvinning av bildäcksgummi till hybridmaterial med gummiliknande egenskaper", säger Aboudi Gassam  från Bracknor i ett pressmeddelande.

EcoRub har en patenterad metod att blanda plaster och gummipulver för att skapa ett nytt material – ekologiskt gummi - med unika materialegenskaper. 

Avtalet med Bracknor gör det möjligt för EcoRub att börja genom föra sin plan med att förstärka försäljningen av produkter på befintliga marknader, komplettera laboratoriet och investera i utrustning för pellets för formsprutning av ekologiskt gummi.

Villkoren för avtalet sammanfattningsvis:

Avtalet omfattar sammantaget ett belopp om högst 3 000 000 Euro och ska genomföras vid tolv (12) separata tillfällen (Trancer) om 250 000 Euro genom riktade emissioner av konvertibla skuldebrev samt teckningsoptioner till Bracknor. Konvertibeler och Optioner berättigar i sin tur till konvertering och/eller teckning av aktier av serie B  i EcoRub. Varje Tranch ska bestå av tjugofem (25) Konvertibler med ett nominellt värde om 10 000 Euro som löper räntefritt. Konvertiblernas löptid är tolv (12) månader, i den mån konvertering inte dessförinnan ägt rum. Konvertering av Konvertibler till nya Aktier i EcoRub kan ske kontinuerligt under Konvertiblernas löptid. I samband med emittering av Konvertibler ska Optioner vidhängas. Antalet Optioner ska motsvara ett belopp om 80 procent av det nominella värde som Konvertiblerna innehar. Optionerna ska utges utan vederlag och varje Option ska berättiga till teckning av en (1) ny Aktie i Bolaget.  Optionerna ska ha en löptid om 4 år varav teckning av Aktier, med stöd av Optioner, ska ske kontinuerligt under Optionens löptid. Det finns också ett avtal om lån av aktier från Åke Paulsson som sker i samband med att konvertiblerna  konverteras till aktier. 

Bracknor är en specialiserad investeringsfond baserad i Dubai som investerar globalt i små och medelstora företag som bär på en unik fördel och stor potential för att förse dem med investerings- och rörelsekapital av största vikt för att nära och sätta fart på företagens tillväxt. www.bracknor.com

Läs mer om EcoRub här.

Top

Intresseanmälan

Fyll i nedanstående formulär för att anmäla intresse.   • 1. Jag är intresserad av:

  • Kontaktuppgifter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev godkänner du att vi lagrar dina kontaktuppgifter för ovan syfte till dess att du säger upp prenumerationen.
Läs mer om vår integritetspolicy här.