Årets Cleantech Meetup med fokus på regionens möjligheter

I veckan arrangerades den första digitala Cleantech Meetup. Där diskuterades regionens satsningar och de möjligheter detta skapar för små och medelstora företag och startups.

Eftermiddagen samlade intressanta aktörer för att tala om den utveckling som sker i norra Sverige. I Skellefteå kommun växlar många verksamheter upp för att kunna möta den tillväxt som Northvolts etablering för med sig. I Umeå skapas en samverkansplattform, Viable Business Hub, där industriföretag från norra Sverige samlas för att gemensamt arbeta för hållbarhet, en plattform som möjliggör samverkan för att ta idéer till koncept som sedan kan drivas vidare. I Örnsköldsvik satsas miljonbelopp på att stärka test- och demomiljöer och RISE Processums utbyggnad kommer att ge företag större möjligheter att testa sina produkter. I Boden ska H2 Green Steel skapa en storskalig stålproduktion med vätgas i stället för kol, där restprodukten blir vatten och inte koldioxid.

Samarbete för kompetensförsörjning och etableringar

Peter Karlstén, näringslivsutvecklare på Skellefteå kommun menade att arbetet med att få Northvolt att etablera sig bara var början. Nu börjar arbetet med att bygga Skellefteå och det handlar om att anpassa och driva processen på ett bra sätt.  Det kommer krävas att universitet och högskolor ökar utbudet och har rätt utbildningar på rätt nivåer sa Ida Lindh, strategiskt ansvarig på Skellefteå Campus. Det krävs även ett välfärdssamhälle med skolor, förskolor, bostäder och allt hänger ihop menade Peter Nygårds, industriell rådgivare H2 Green Steel, som även påpekade att det krävs ett samarbete i hela regionen för att det ska bli lyckade etableringar.

Möjligheter för små och medelstora företag och startups

Både Fredrik Sahl, VD FlowBelow, och Magnus Karlsson, VD Exeri, tycker att det är en bra region att verka i som små och medelstora företag och startups. Det är låga trösklar för att komma i kontakt med rätt personer menade Fredrik Sahl.

Många av regionens företag har lösningar som kan vara aktuella för nyetableringar. Peter Nygårds underströk att det krävs samarbete med lokala aktörer, till exempel North Sweden Cleantech och näringslivskontor, som kan kartlägga och presentera små och medelstora företag som kan vara intressanta. Det finns ingen tid för kontakter med enskilda företag i startskedet av en etablering, menade han.

Som en röd tråd genom hela eventet var ett gott samarbete. För att detta ska bli en region som attraherar kompetens och etableringar krävs det ett gott samarbete i hela regionen och mellan näringsliv och politik.

- Vi måste bygga upp en industri som är effektiv och skapa ett attraktivt samhälle att bo i så vi får hit de resurser vi behöver. Vi ska expandera ordentligt i den här regionen så det krävs att vi gör rätt från början, sade Magnus Karlsson.

Årets Cleantechprofil  

Utöver intressanta diskussioner kring etableringar i regionen, utnämndes även Emilia Lindmark, EOE Eyewear, till Årets Cleantechprofil. Övriga finalister detta år var Johanna Johansson, PlantVation och Heidi Andersson, #Fossilfri.com. Läs mer om det här!

Här finns mer information kring satsningarna i regionen:

RISE Processum
Viable Business Hub
Skellefteå kommun 
H2 Green Steel

Cleantech Meetup är en mötesplats för aktörer inom grön teknik, ren energi och hållbara lösningar. Det här var fjärde året som initiativet togs, första gången helt digitalt. Moderator för dagen var Johan Hedengran.

Top

Intresseanmälan

Fyll i nedanstående formulär för att anmäla intresse.   • 1. Jag är intresserad av:

  • Kontaktuppgifter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev godkänner du att vi lagrar dina kontaktuppgifter för ovan syfte till dess att du säger upp prenumerationen.
Läs mer om vår integritetspolicy här.