Jonas Ranggård blev Årets Cleantechprofil 2022

Nu är det klart! Årets Cleantechprofil 2022 blev Jonas Ranggård, Boliden Minerals. Han utsågs av en enhällig jury under Cleantech Meetup den 10 maj.

Det var en överraskad och glad Jonas Ranggård som mottog en bukett, diplom och ett stipendium under Cleantech Meetup. Priset består, förutom äran, av ett stipendium på 20 000 kr att nyttja till valfri kompetensförhöjande aktivitet som till exempel resa, utbildning, konferens eller liknande.

- Det är otroligt hedersamt och glädjande att få denna utmärkelse. Jag vill rikta ett särskilt tack till North Sweden Cleantech samt mina fantastiska kollegor på Boliden som möjliggjort detta, sade Jonas Ranggård.

Motiveringen löd: Årets Cleantechprofil 2022 är en person som under många år varit engagerad i att driva på en hållbar utveckling inom olika branscher. På sin nuvarande position arbetar Årets Cleantechprofil med konkreta klimatåtgärder med målet att sänka CO2-intensiteten med 40% till 2030. Årets Cleantechprofil är projektledare inom elektrifiering av sin bransch och rör sig även utanför företagets anläggningar vilket gör att hen arbetar för att påverka hela branschens gröna omställning.

Mycket på gång

Jonas berättar att många års arbete nära leverantörer och samarbetspartners nu börjar bära frukt. De har bland annat beviljats 66,8 miljoner från Energimyndigheten för satsningen på elektrifierad gruva i Rävliden samt finansiering från Vinnova för att utveckla elektrifierade transporter under jord och nästa vecka driftsätter de i samarbete med Scania världens tyngsta el-lastbil för transport på allmän väg. Allt en del i företagets satsning att minska sin CO2-intensitet med 40% till 2030.

- Att tidigt vara med och testa eldrift för tunga transporter och bidra till utveckling och omställning till hållbara lösningar ligger i linje med vår agenda, sade Jonas.

Boliden Minerals är branschledande i Norden när det gäller hållbar metallproduktion, från fynd till återvinning av förbrukad metall. Deras vision är att vara den mest klimatvänliga och respekterade metallproducenten i världen. Företaget elektrifierar gruvorna för att reducera klimatpåverkan genom mindre utsläpp i luft och vatten, lägre värmealstring och mindre buller. Lakverket i Rönnskär har en teknik som utvecklats för att utvinna metall från egna restmaterial och samtidigt reduceras mängden deponiavfall med 80%. Dessutom har Boliden listats som enda bas- och ädelmetallföretag på Financial Times lista över Climate Leaders in Europe.

Läs mer om Boliden Minerals här!

Kriterierna för att nominera en person som Årets Cleantechprofil är att det ska vara en person som engagerat och positionerat sig eller sitt företag på ett föredömligt sätt inom grön teknik, ren energi eller hållbara lösningar i norra Sverige. Det är femte året som utmärkelsen delas ut.

Övriga finalister detta år var Ann Strandberg, Edvardssons i Bredbyn och Fredrik Sahl, Flow Below.

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

 • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

 • 2. Beskriv syftet med besöket ytterligare

 • 3. Fokusområde/områden för besöket?

 • 4. Förklara dina fokusområden

 • 5. Är du intresserad av att träffa företag? Om så är fallet, vilken typ av företag?

 • 6. Speciella önskemål

 • 7. Föredragna datum

 • 8. Förväntat antal deltagare

 • 9. Deltagarlista

  Deltagare #1

 • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

 • Namn

 • E-post

 • Meddelande

Kontakt