Avfallstrappans upphovsman: Världen behöver uppdaterad trappa

Avfallstrappan är fortfarande viktig – men den behöver förnyas för att fungera i en cirkulär ekonomi, inte minst när det gäller energiutvinning och deponering av avfall. Det anser holländaren Ad Lansink, mannen bakom modellen som i decennier har styrt hur avfall hanteras i hela västvärlden. Nu besöker han Sverige på miljöföretaget Ragn-Sells inbjudan och samtalar med beslutsfattare om hur en cirkulär version av trappan kan se ut.

– Vi har haft stor nytta av avfallstrappan för att bryta med 1970-talets ”slit och släng”-samhälle. Men nu behöver världen ställa om till en cirkulär ekonomi. Då fungerar de första stegen i trappan, men sedan behöver modellen göras om för att resurser verkligen ska tas om hand, säger avfallstrappans upphovsman Ad Lansink.

Politikern och debattören Adrianus ”Ad” Lansink lanserade sin berömda avfallshierarki, ofta kallad ”Lansink’s ladder”, i Nederländernas parlament 1979. Syftet var att minimera avfallsmängderna för att få ut mesta möjliga nytta av naturresurserna. Modellen fick stort genomslag och är i dag en del av både Sveriges och EU:s lagstiftning kring avfall.

Avfallstrappan innebär att samhället i första hand ska skapa så lite avfall som möjligt, genom att konsumera mindre och producera resurssnålt. I andra hand bör saker återanvändas. Trappans tredje steg anger att vi ska återvinna material när saker inte kan användas igen, och när det inte är möjligt ska energin i materialet utvinnas genom att vi bränner det för att utvinna värme och el. I allra sista hand läggs avfallet på en deponi, en soptipp.

– I dag fokuserar vi fortfarande på avfallet och lägger vår energi på att minimera det. Men i en cirkulär ekonomi är avfall en resurs, som består av råvaror som ska användas igen och igen. Därför behöver avfallstrappan stöpas om för att helt och hållet fokusera på resurserna, samtidigt som miljögifter tas bort ur kretsloppet, säger Pär Larshans, hållbarhetschef på Ragn-Sells.

Läs hela pressmeddelandet från Rang-Sells här ->

Bilden på den klassiska avfallstrappan har ritats av Vakin

 

För mer information, kontakta gärna

Pär Larshans, hållbarhetschef, Ragn-Sells, 070-927 29 63, par.larshans@ragnsells.com 

Emma Welander, presskontakt, Ragn-Sells, 010-723 24 16, medialinjen@ragnsells.com 

Top

Intresseanmälan

Fyll i nedanstående formulär för att anmäla intresse.   • 1. Jag är intresserad av:

  • Kontaktuppgifter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev godkänner du att vi lagrar dina kontaktuppgifter för ovan syfte till dess att du säger upp prenumerationen.
Läs mer om vår integritetspolicy här.