BioFuel Region invald i EU:s bioekonomiska panel

Magnus Matisons från BioFuel Region har fått förtroendet att representera regionens bioekonomiska intressen i EUs bioekonomiska panel. Denna utnämning innebär en möjlighet att lyfta fram vår regions unika förutsättningar för bioekonomisk utveckling.

Det är en tvärvetenskaplig panel med uppdraget att utveckla EUs arbete med bioekonomi. Redan i juni är det dags för det första mötet i Bryssel. Panelen kommer att träffas fyra gånger per år för att se över EUs ekonomiska strategi med fokus på bioekonomi och relaterade områden.

"Bioekonomin väntas bli nästa våg i ekonomin efter den fossila ekonomin. Vi ska nu istället använda förnybara naturresurser för att producera biobaserade produkter, näring, energi och tjänster. Tack vare sina rikliga tillgångar på skog, kompetens och industriella styrkor har Sverige utmärkta förutsättningar att vara en föregångare inom bioekonomi i världen”, säger Magnus Matisons, BioFuel Region

Fakta: Europeisk Bioekonomisk Panel

Den Bioekonomisk panelen består av 25-30 representanter för civilsamhället, NGOs, industri, media, lokala och regionala instanser, stiftelser samt organisationer. I den bioekonomiska strategi "Innovating for Sustainable Growth: A Bioeconomy for Europe" som publicerades 13 februari 2012, påtalade EU-kommissionen behovet av en bioekonomisk panel. Det övergripande målet för panelen är att förstärka samverkan mellan relaterade initiativ, politikområden och den ekonomiska sektorn.

Den Bioekonomiska panelens mandat är att;

  1. Systematiskt granska och reflektera över implementeringen av den bioekonomiska strategin med målet att förstärka interaktion mellan initiativ, politik och den ekonomiska sektorn
  2. Föreslå och främja bioekonomin genom gemensamma åtgärder inom EU
  3. Uppmuntra upprättandet av bioekonomiska nätverk på nationell och regional nivå. Stödja nationella och regionala initiativ för att utbyta erfarenheter och att visa upp goda exempel
  4. Främja samarbeten mellan bioekonomiska intressenter och upprätta handlingsplaner för framtiden gällande ex. forskningsfinansiering och policyfrågor


För mer informtation kontakta Magnus Matisons, projektledare för Bioekonomi på, BioFuel Region

Top

Intresseanmälan

Fyll i nedanstående formulär för att anmäla intresse.   • 1. Jag är intresserad av:

  • Kontaktuppgifter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev godkänner du att vi lagrar dina kontaktuppgifter för ovan syfte till dess att du säger upp prenumerationen.
Läs mer om vår integritetspolicy här.