Let's Talk Circular Business

Vid det digitala eventet Let's Talk Circular Business 21 oktober fick deltagare från hela Sverige och Finland och från andra länder i världen, möjlighet att ta del av och lära sig mer om fyra företags resor för att omvandla sin affärsmodell till en cirkulär affärsmodell. Experter inom cirkulär ekonomi delade också med sig av sin kunskap om metoder, plattformar, initiativ och visade case från både Sverige och Finland samt internationella exempel.

Nyligen arrangerade North Sweden Cleantech ett digitalt event, lett av moderator Laura Vidje expert inom cirkulär ekonomi, med fokus på cirkulära affärer och med syfte att sprida kunskap och inspiration om företags transformation från en linjär till en cirkulär affärsmodell.

Vad är cirkulär ekonomi?

Om du frågar ”folk på gatan” tror många av dem att cirkulär ekonomi handlar om återvinning. Cynthia Reynolds, expert på cirkulär ekonomi och grundaren och systemarkitekten för Circular Regions-plattformen, förklarade att det finns många definitioner på cirkulär ekonomi, men det är rätt enkelt. Det är ett ekonomiskt system baserat på affärsmodeller som ersätter dagens slit-och -släng-modell. Dessa affärsmodeller kan variera beroende på intressenter, allt från business-to-business, business-to-consumer, business-to-government och till och med goverment-to-government-lösningar. Cirkulär ekonomi fungerar på alla nivåer i ekonomin, från makronivå med städer, regioner och nationer via mellannivån med kluster och nätverk ner till mikronivån som dig själv, de produkter och tjänster vi har tillgång till.

Circular Regions - en digital plattform för cirkulär ekonomi

Circular Regions Platform är ett uppdragsorienterat datadrivet initiativ som stödjer transformation av ekosystem. Plattformen är ett samarbete mellan Cynthia Reynolds på Circular Regions, Esam och Umeå kommun med syfte att lyfta fram regionala cirkulära regioner och initiativ inom offentlig, ideell och privat sektor. Tillsammans har de arbetat med att kartlägga en mängd cirkulära lösningar som redan finns i Umeå- och Osloregionen och dessa case finns i Circular Regions-plattformen.

Cirkulära företagsinitiativ i Finland

Göran Östberg, projektledare på Vasek Vasa Region Development Company, engagerad i olika inititativ inom cirkulära affärer, presenterade flera intressanta initiativ i Österbotten.

”Österbotten ställer om, en färdplan för hållbarhet och cirkulär ekonomi”, lanserades i februari 2021. Färdplanen bygger på FN:s globala hållbarhetsmål och visar praktiska exempel på hur man kommer i gång på hållbarhetsresan och hur man kan utveckla hållbarhetstänkandet. I denna färdplan ligger fokus på att utveckla praktiska guider, verktyg och checklistor för att göra förändringen enklare för entreprenörer – oavsett om företaget är stort eller litet.

Göran presenterade även andra initiativ som RENERGI, en cirkulär ekonomihubb som främjar verksamhetsvillkoren för regionens företag som arbetar inom den cirkulära ekonomin, Circle’s Edge en ny cirkulär affärspark som byggs i Vasaregionen och Minimossen Recycling, den första återvinningsgallerian i Finland.

Fyra företag övergår till att bli mer cirkulära

Det senaste året har fyra små och medelstora företag i norra Sverige, utvalda efter en screeningprocess, varit involverade i ett projekt för att utveckla sitt företags affärsmodell till en cirkulär affärsmodell. Projektet är ett samarbete mellan North Sweden Cleantech, CEBANS* och Esam och företagen som deltar är Leosol, Smart Climate, Olofsfors AB och Edvardssons. Under detta projekt har företagen fått stöd och vägledning från affärsutvecklare och affärscoacher och haft möjlighet att anpassa sitt erbjudande till ökad hållbarhet och att hitta nya verksamheter och marknader. 

Missade du möjligheten att delta på webbinariet? Du kan se hela den inspelade , förutom diskussionerna i break-out-rum, på vår YouTube-kanal:
https://www.youtube.com/watch?v=mdh4E5vJX0o

*CEBANS, Circular Economy Business Accelarator North Sweden, är en kunskapsplattform för att påskynda omställningen till en cirkulär ekonomi. CEBANS grundades 2018 och tillsammans med North Sweden Cleantech utbildar och utvecklar de affärscoacher och affärsutvecklare i cirkulära affärsmodeller. Målgruppen för CEBANS är affärsutvecklare, affärscoacher och även företag.
https://circularregions.org/initiatives/cebans/
Kontakta Mikael Jalmby, Esam AB, michael.jalmby@esam.se

Circular Regions
https://circularregions.org/
https://circularregions.org/region/umea-region/

Österbotten ställer om – Färdplan för hållbarhet och cirkulär ekonomi
https://www.vasek.fi/cerm-fardplan/
https://www.vasek.fi/assets/Sidor/4/3917/CERM-Fardplan-BROSCHYR.pdf

RENERGI
Circular Business Hub
https://www.renergi.fi/

Kontakta Göran Östberg, Vaasa Region Development Company VASEK, goran.ostberg@vasek.fi

North Sweden Cleantech
https://www.northswedencleantech.se/

 

 

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

 • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

 • 2. Beskriv syftet med besöket ytterligare

 • 3. Fokusområde/områden för besöket?

 • 4. Förklara dina fokusområden

 • 5. Är du intresserad av att träffa företag? Om så är fallet, vilken typ av företag?

 • 6. Speciella önskemål

 • 7. Föredragna datum

 • 8. Förväntat antal deltagare

 • 9. Deltagarlista

  Deltagare #1

 • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

 • Namn

 • E-post

 • Meddelande

Kontakt