Cleantech Meetup med vätgas i fokus lockade många

I förra veckan arrangerades Cleantech Meetup i Skellefteå och ämnet vätgas lockade många. De inbjudna talarna lyfte vikten av att samverka och tillsammans driva på utvecklingen av vätgas.

Jenny Nordén från Länsstyrelsen Västerbotten berättade om sitt möte i Storuman i början av året där planen lades för hur det fortsatta arbetet ska ske. Hon betonade vikten av att snabba på processen och redan i maj kommer de att ha ett möte där de bjuder in strategiska aktörer för att komma fram till hur Västerbottens vätgasvision ska se ut. Jenny lyfte även att det är viktigt att samverka kring detta, att det inte bara är myndigheter som ska driva utvecklingen framåt.

I Stockholms skärgård byggs en vätgasfabrik som ska driva den nya färjan som ska trafikera området. Att producera och förbruka vätgas lokalt har lagt grunden för projektet Skärgårdens vätgasfabrik och Patrik Malm, VD för SHG Supreme Hydrogen, menade att det är viktigt att fundera på vad vätgasen ska användas till, och anledningen till att detta projekt drivits på är för att de har hittat både tillverkare och användare.

- Det är av intresse för båda parter och då kan det hända saker, sade Patrik

I Ånge kommun växer Site Alby Östra fram och Tomas Widenfalk berättade om detta. Det finns tre stora vindkraftparker i Alby, vilket gör det till en bra plats för vätgastillverkning. Även restströmmarna så som vatten och syre planeras att användas i andra processindustrier. Likt Patrik Malm menade Tomas att det är viktigt med flera parter, att det inte bara är kommunen som driver på utvecklingen, utan att det även finns en affärspart med som gör att det går fortare framåt.

Rätt energi på rätt plats

Skellefteå Kraft ska tillsammans med OKQ8 bygga två vätgasstationer, en i Umeå och en i Storuman. Robert Bergvall från Skellefteå Kraft berättade om satsningen och lyfte även vikten av att använda rätt energislag på rätt ställe. Han menade att det inte handlar om att ställa vätgas mot något annat drivmedel, alla behövs och fokus måste vara på var energin gör mest miljönytta, något som även Edith Sundqvist, vice VD på Oazer lyfte.

- Det finns inga konflikter mellan olika energislag, det handlar om olika användningsområden, menade Edith.

Thomas Wågberg, professor och forskare vid Umeå universitet, menade att hur vi än använder energi ska vi använda grön energi och konflikter kan undvikas om politiker fokuserar på just grön energi och istället för att ge stöd till olika typer av drivmedel Det behövs ett större perspektiv och fler involverade aktörer för att skapa mest miljönytta.

- Vi behöver se värdekedjan i ett helt perspektiv, en tankstation i sig gör ingen miljönytta om vi inte använder grön energi, har åkare som vill använda och har en långsiktighet i driften av anläggningarna, menade Robert Bergvall.

Dagen summerades till att det handlar om samverkan och mod. Modiga beslutsfattare, modiga organisationer som vågar satsa liksom modiga entreprenörer och investerare. Tillsammans kan vi driva utvecklingen framåt!

Top

Intresseanmälan

Fyll i nedanstående formulär för att anmäla intresse.   • 1. Jag är intresserad av:

  • Kontaktuppgifter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev godkänner du att vi lagrar dina kontaktuppgifter för ovan syfte till dess att du säger upp prenumerationen.
Läs mer om vår integritetspolicy här.