Dags att anmäla ditt företag till CEBANS

Vill du ta nästa steg i hållbarhetsarbetet som andra små- och medelstora företag? Välkommen till ett program med fokus på konkret affärsutveckling för dig!

EU driver på och Sverige ökar takten i den gröna omställningen. Höjda krav och förväntningar från kunder och intressenter drabbar även små- och medelstora företag som idag utgör 99,9% av Sveriges alla företag. För att framtidssäkra företagens affärer stöttar nu CEBANS norra Sveriges företag i den gröna omställningen.

Under 2021 genomfördes ett framgångsrikt pilotprojekt med sju affärsutvecklare och fyra företag. Deltagarna fick under ett års tid arbeta med att ställa om från en linjär till en cirkulär affärsmodell. Nu fortsätter arbetet och CEBANS erbjuder företag från Gävle till Kiruna att delta i programmet för cirkulär affärsutveckling 2022–2023.

Du som företag blir matchad med affärsutvecklare som följer och utvecklar ditt företag i cirkulär riktning under ett år. Du kan räkna med att du får:

 • Grundläggande kunskap om cirkulär ekonomi

 • Stöd och coaching i cirkulär affärsutveckling

 • Erfarenhetsutbyte med andra i samma roll

 • Kontakt med olika företag i cirkulär riktning

 • Träning i nya metoder och verktyg

Vill du veta mer?

Anmäl dig till en av våra digitala informationsträffar:

 • Fre 19 aug kl. 08.15-9.00

 • Fre 26 aug kl. 08.15-9.00

 • Fre 2 sept kl. 08.15-9.00

Anmälan sker genom att kontakta:

Christina Pihl, Hållbarhetskonsult christina.pihl@esam.se, 070-598 34 84

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

 • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

 • 3. Fokusområde/områden för besöket?

 • 9. Deltagarlista

  Deltagare #1

 • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

Kontakt