En nytänkande skogsnäring - en viktig pusselbit till den gröna omställningen

En hållbar skogsnäring som leder den gröna omställningen är en del i lösningen på klimatkrisen. En skogspolitik som ofta fastnar i skogen när nyttorna i huvudsak skapas utanför skogen. Hur går detta ihop? Under Bioekonomiriksdagen 2023 träffades aktörer från alla delar av skogsnäringen för att under två dagar diskutera dessa frågor.

Förra veckan gick Bioekonomiriksdag 2023 av stapeln i Umeå. Det var Bioekonomi i Norr, bestående av BioFuel Region, Bothnia Bioindustries Cluster, RISE Processum, Skogstekniska klustret och North Sweden Cleantech tillsammans med Skogsindustrierna och IKEM som bjöd in till eventet där både nya förordningar från EU och framtidens skogsbruk diskuterades.

Nya regler påverkar spelplanen

Nya förslag från EU har presenterats som kommer att ha stor påverkan på det svenska skogsbruket. Under Bioekonomiriksdagens första dag diskuterades Sveriges roll och underrepresentation i EU. För att Sverige ska kunna påverka lagstiftning och förordningar krävs det närvaro i Bryssel, något som lyftes under en paneldiskussion där även vikten av samarbete diskuterades.

- Vi måste utveckla samarbetet och finnas på plats i Bryssel. Sverige måste agera med en röst, säger Anders Edholm från SCA

Peter Holmgren från Future Vistas menar att fokus måste ligga på hållbarhetsmålen, det är där klimatnyttorna skapas i huvudsak.

- Skogspolitiken fastnar ofta i skogen, inte minst när det handlar om klimatet. Det går inte att se ut ur skogen för alla träd, säger Peter.

Skogsbruk handlar om långsiktig planering och med de nya förslag som lyfts fram skapas en osäkerhet kring skogshanteringen, skogsägarna vet inte om de kommer att få avverka eller få någon ersättning. Ida Nyberg, Norra Skog lyfter att detta förändrar den spelplan som skogsägare i Sverige arbetat efter och kan påverka deras drivkraft.

- Vi måste hitta ett sätt där vi värnar om drivkraften. Därför hoppas jag att man även inom EU förstår vikten av den här drivkraften som gör att skogsägare ska vilja sköta sin skog på olika sätt för att värna om och öka biologiskt mångfald, säger Ida.

Framtidens skogsbruk

Klimatkrisen är ett faktum och världen behöver hitta nya vägar framåt. Skogsnäringen är utpekad som en av lösningarna till klimatutmaningarna och Viveka Beckeman från Skogsindustrierna lyfte hur skogsnäringen kan bidra till välfärd för hela världen.

- Det ska vara skogsnäringen som leder den gröna omställningen, säger Viveka och fortsätter, och ska vi lyckas med omställningen måste vi tänka nytt.

Viveka Beckeman berättade om Skogsindustriernas Framtidsresa.

Att det handlar om att nyttja råvaran på bästa sätt, optimera användningen och hela tiden ha i åtanke att skogen är en förnybar källa men inte oändlig, är något samtliga talare är överens om. Framtidens skogsbruk kan baseras på AI och precision för att ta tillvara så mycket som möjligt av råvaran. Pär Lärkeryd, Norra Skog, berättade om deras arbete med att låta naturvård och skogsvård lyfta varandra via teknik som de kallar för värdeskapande skogsskötsel. Han menar att det handlar om att titta på bestånden i skogen för att kunna använda den på bästa sätt, att ha ett precisionsskogsbruk. I framtidens skogsbruk kan AI användas för att skapa detta precisionsskogsbruk. Genom ny teknik skapas spårbarhet ända ner till vilken stock som brädan sågades ut ifrån, nya produkter och optimerad användning av den skogliga råvaran. Det handlar om att tänka nytt, använda nya tekniker och processer.

- Vi behöver vidga perspektivet och se på hela värdekedjan, då kan vi skapa nya affärsmodeller och medel till teknikutveckling, menar Linda Nyberg från Skogstekniska klustret.

Innovationer skapar möjligheter

Under konferensen fick startups möjlighet att pitcha sin produkt eller lösning på scenen. Åhörarna fick lyssna till presentationer kring gummi från björk (Reselo), 3D-sensorer för övervakning i realtid (Flasheye), skogliga mätverktyg i telefonen (Arboreal), hållbar fiskodling (BIG Akwa), mikrovågsbaserad lösning för virkestorkning (MikroDri), biomaterial som absorberar kolväten och olja från vatten, luft och jord (Biosorbe), mikroalger som renar spillvatten (PHYCO). Spännande lösningar som kan bidra till en hållbar utveckling av industrier och samhällen.

Sverige har en lång tradition av hållbart skogsbruk, innovation och en stark entreprenörsanda. Detta skapar stora möjligheter till nytänkande och med det nya vägar framåt för att lösa klimatkrisen och skogsnäringen har en viktig roll i detta.

Klicka här för att se inspelning från Bioekonomiriksdagen 2023!

Foto: Carl Moser

 

Top

Intresseanmälan

Fyll i nedanstående formulär för att anmäla intresse.   • 1. Jag är intresserad av:

  • Kontaktuppgifter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev godkänner du att vi lagrar dina kontaktuppgifter för ovan syfte till dess att du säger upp prenumerationen.
Läs mer om vår integritetspolicy här.