Energidiskussioner i Kina

I oktober åkte en svensk delegation till Kina på uppdrag av Energimyndigheten för att diskutera energifrågor, med bakgrund av att Sverige har ett bilateralt avtal med Kina på energiområdet. Avtal på regeringsnivå har nu etablerats och Sverige och Kina lanserar tekniska kommittéer inom smart grids och förnybar energi.

Samarbetsavtalet är ett ramverk och samarbetet sker på högsta nivå och National Energy Administration, State Grid Corporation of China och flera nyckelaktörer håller ihop satsningen från kinesisk sida. Ett av samarbetsområdena är kommersialisering och stöd för tidiga företag / start-ups. Syftet med samarbetet med Kina är att utbyta erfarenheter och utöka samarbetet kring energifrågan. Från kinesisk sida vill man både dela med sig av hur man arbetar med frågan och lära sig av hur vi arbetar i Sverige. Tillsammans med ett 30-tal svenska aktörer och bolag reste representanter från North Sweden Cleantech via projektet Innovationsmiljöer till Beijing under ledning av statskreteraren för energi och digitalisering, Sebastian de Toro.

Från kinesisk sida fanns det ett uttryckt intresse för att diskutera förbättrade arbetsmetoder, förbättrad tillgång till kapital och privat-offentlig samverkan. Hela resan och dess aktiviteter var mycket proffsigt anordnad under ledning av Michael Hagman, Energimyndigheten som är svensk ordförande för kommittén tillsammans med Smart Grid Sweden. Resan innehöll många intressanta möten och gav många värdefulla kontakter.

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

 • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

 • 2. Beskriv syftet med besöket ytterligare

 • 3. Fokusområde/områden för besöket?

 • 4. Förklara dina fokusområden

 • 5. Är du intresserad av att träffa företag? Om så är fallet, vilken typ av företag?

 • 6. Speciella önskemål

 • 7. Föredragna datum

 • 8. Förväntat antal deltagare

 • 9. Deltagarlista

  Deltagare #1

 • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

 • Namn

 • E-post

 • Meddelande

Kontakt